สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
สปสช. เขต 10 อุบล เยี่ยมพื้นที่ ดูการดำเนินงาน National Clearing House แก่ผู...

สปสช. เขต 10 อุบล เยี่ยมพื้นที่ ดูการดำเนินงาน National Clearing House แก่ผู...

เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2556 นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผอ.สปสช.เขต 10 อุบลฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 10 ได้ลงพื้นที่หน่วยบริการให้คำแนะนำพร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจ การดำเนินงาน National Clearing House แก่ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อ.เมืองจ.อุบลฯ และโรงพยาบาลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ เพื่อรับฟังปัญหาของดำเนินงานการใช้งานโปรแกรม NHSO Client, และโปรแกรม E-Claim และได้ตอบ ข้อซักถามในเรื่องผู้ใช้บริการจาก อปท. ซึ่งเริ่มใช้ในวันที่ 1 ตค 56 เป็นวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ จนท.สปสช.อธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไปอีกทั้งยังรับฟังปัญหาของการดำเนินงานเพื่อจะนำมาพัฒนาระบบต่อไปProject Manager: นส.มาริสา  บุญท้าว
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5240
E-mail: marisa.b@nhso.go.th
วันที่ลงข่าว: 02/10/2556