ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
อังคาร, 7 มีนาคม, 2017
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
07
มีนาคม 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
อบรม Coaching Level2
ประชุม สนง
ไมตรี + ชาลิณี : mra อำนาจเจริญ
[ตลอดวัน] จิราพรรณ^^สัมมนางานเอดส์ชาติ@Centra
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  


[]