ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ศุกร์, 5 พฤษภาคม, 2017
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
05
พฤษภาคม 2017
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
  พรทิพย์ ช พักร้อน 1 วัน
ผอ.รอง ผช.C1,C5 ประชุมที่รร.เซ็นทรา จ.อุดร
ทิพวรรณ>>>ลากิจ
เชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมเบิกจ่าย ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยา
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  


[]