ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พุธ, 5 กรกฏาคม, 2017
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
05
กรกฏาคม 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=>รพ.สรรพสิทธิอินเตอร์
ติดตามกองทุนตำบล อบต.กระจาย อ.ป่าติ้ว
สุภาภรณ์ > ประชุมแนวทางการกันเงินเหลื่อมปี งบกองทุน จ.ชลบุรี
จิรัญญา >>> ประชุมรวมเภสัชเขตร่วมกับสำนักยาฯ จ.ชลบุรี
[ตลอดวัน] ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมงาน HIV@รร.เจริญธานี ขอนแก่น
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  


[]