ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พฤหัส, 6 กรกฏาคม, 2017
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
06
กรกฏาคม 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> รพ.ประชารักษ์เวชการ(เช้า)
ประยุรศรี-ประชุมธาลัสซีเมีย มิราเคิล กทม.
ชาลิณี ไมตรี ประชุม Claim CA รร.อมารี
ชาลิณี ไมตรี ประชุม Claim CA รร.อมารี
ผอ ประชุม R2R ที่เมืองทอง
สุภาภรณ์ > ประชุมแนวทางการกันเงินเหลื่อมปี งบกองทุน จ.ชลบุรี
[ตลอดวัน] ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมงาน HIV@รร.เจริญธานี ขอนแก่น
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  


[]