ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
อังคาร, 13 มีนาคม, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
13
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  ประชุมคทง.Cacolon วุฒิชัย,ชาลิณี ห้องประชุมสนง.
ประชุมติดตามงานเบาหวานความดันโลหิตสูง@สสจ.อุบลราชธานี
ประชุมชี้แจงประกาศกองทุน อปท.ปี2560 /ทำบัญชี อปท.และเบิกค่ารักษา อปท โดย สบก.
พรทิพย์ ประชุมงานคุ้มครองสิทธิ ณ รร.สุนีย์
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00 [12:00-16:30] จิรัญญา>>>บรรยายและชี้แจงแนวทางการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน HCV ให้เครือข่ายผู้ติ
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00  


[]