ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พุธ, 21 มีนาคม, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
21
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  มาริสา,สุภาภรณ์>จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิUC ระดับแกนน
ประชุม ติดตามและประเมินการตรวจสอบสอบเวชระเบียนระบบ eMA ปี 2561(จองห้องประชุม สนง
ชี้แจงกองทุนฯอ.นาตาล-สิทธวีร์-สมบูรณ์
[ตลอดวัน] จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.ตาลสุม
8:00 [8:00-18:00] จิรัญญา>>> ประชุมดปรแกรม Nap web report 2561
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00


[]