ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พฤหัส, 22 มีนาคม, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
22
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  Audit ไต 3 จ.มุกาดาหาร กองทุน 22-25
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
กรม คร.ตรวจสภาพแวดล้อมสำนักงาน
ประชุมTKA >>ชาลิณี ห้องประชุม สนง
คิดณรงค์=>ประชุม คกก.ขึ้นทะเบียน
[ตลอดวัน] จิรัญญา >>> ร่วมการประชุมฯโปรแกรม Nap web report 2561 ห้องประชุมสสจ.ศรีสะเกษ
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00 [12:00-17:00] จิรัญญา >>> ร่วมการประชุมฯโปรแกรม Nap web report 2561 ห้องประชุมสสจ.ศรีสะเกษ
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00  


[]