ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
จันทร์, 23 เมษายน, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
23
เมษายน 2018
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
จิรัญญา>>> ชี้แจงแนวทาง FLU 61 นอกสถานที่
ประชุม Service plan DM @ห้องประชุม สำนักงาน สปสช เขต 10
ประชุม Service plan DM @ห้องประชุม สำนักงาน สปสช เขต 10
จองห้องประชุม-ประชุมกขป.ประเด็นพัฒนาการเด็ก
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00 [13:00-16:00] ประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สสจ.อุบล
14:00
15:00
16:00  
17:00  


[]