ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พฤหัส, 26 เมษายน, 2018
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
26
เมษายน 2018
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
ประชุม กกบ.เขต
coach กองทุนตำบลฯ อำเภอพนา
[ตลอดวัน] รองวุฒิชัย^^ประชุมการบริหารจัดการงบ PPA@เซนทรา
8:00  
9:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  


[]