ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มิถุนายน 2018
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
สิงหาคม 2018
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

กรกฏาคม 2018

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
01
02
ผอ./รองผอ./ผช.ประยูรศรี/จิรัญญา/จิราพรรณ/พรทิพย์ >>>ประชุม RAC 3/2561
03
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ CUP Split ชยางกูร28 (ปฐมภูมิ,ประจำ)
ประชุมการบันทึกข้อมูลกองทุนตำบล โซนตระการ
จิราพรรณ^^ประชุม SP MCH@สสจ.อุบลฯ
04
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ PCU ศรีวิเชียร รพ.น้ำยืน
ผอ.ประชุมสัมมนาสื่อ ที่ ห้องประชุม สปสช
05
ขึ้นทะเบียน หน่วยร่วมบริการแพทย์แผนไทย สสจ.มุกดาหาร
ผอ. สมบูรณ์ ประกิต สิทธวีร์ >> ถอดบทเรียน 3 กองทุน Model เขต 9
06
จิรัญญา>>>วิทยากรบรรยายแนวทางชดเชยยาต้านไวรัสในระบบ UC ณ รพศ.สปส.
ผอ. สมบูรณ์ ประกิต สิทธวีร์ >> ถอดบทเรียน 3 กองทุน Model เขต 9
07
08
09
9-10 กค.61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PDCA ปี 61(นัด ดร.อ้อ แล้ว)@เขื่อนสิรินธร จ.อุบล
10
9-10 กค.61 ประชุมเชิงปฏิบัติการ PDCA ปี 61(นัด ดร.อ้อ แล้ว)
11
ประชุมคณะกรรมการไต
ชาลิณี >> ประชุมจัดสรรQOF
12
ประชุม กกบ.เขต
13
ประชุม กกบ.
ประชุมคณะทำงานพิจารณา Health Needs เขตสุขภาพที่ 10
14
15
16
ปช.สนง.
17
รองวุฒิชัย ชาลิณี ประชุมติดตามงาน Cacolon
18
ผอ.และC5 ประชุมอนุกรรมการ ผู้ให้บริการ@สปสช.เขต10
วุฒิชัย/โบตั๋น/ฐิติรัตน์/จิรัญญา/จิราพรรณ ประชุม C0mpliance Audit @Centra
19
เยี่ยมหน่วยบริการ กองทุน พื้นที่ มุกดาหาร
ตรวจเยี่ยมบูรณาการหน่วยบริการ จ.มุกดาหาร
วุฒิชัย/โบตั๋น/ฐิติรัตน์/จิรัญญา/จิราพรรณ ประชุม C0mpliance Audit @Centra
13» ประชุม อนุกรรมการ ม.4อุบล@สปสช.เขต10
20
เยี่ยมหน่วยบริการ กองทุน พื้นที่ มุกดาหาร
21
22
Happy Birth Day -->คุณประสิทธิ์ บุญเกิด
23
ประยูรศรี-สมชาติ-เยี่ยมอุบล ประชุมแผนและKPI ที่รร.เซนทรา กทม.
รองผอ./ประกิต/จิราพรรณ^^ประชุมสรุปผลงานจิตเวช_61@รร.ลายทอง
24
วุฒิชัย /ประสิทธิ์ อบรม CFO
ประยูรศรี-สมชาติ-เยี่ยมอุบล ประชุมแผนและKPI ที่รร.เซนทรา กทม.
ผบห./จิราพรรณ/พรทิพย์ ร่วมงานตรวจสุขภาพพระสงฆ์@รพ.ยโสธร
9» ผอ เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่คณะแพทย์ มมส
25
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ม.ราชภัฎ
วุฒิชัย /ประสิทธิ์ อบรม CFO
ประยูรศรี-สมชาติ-เยี่ยมอุบล ประชุมแผนและKPI ที่รร.เซนทรา กทม.
7» ประชุมสภากาแฟ
26
วุฒิชัย /ประสิทธิ์ อบรม CFO
27
วันอาสาฬหบูชา
28
29
30
ชดเชยวันข้าพรรษา, วันเฉลิมฯ
31