ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มกราคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
มีนาคม 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

กุมภาพันธ์ 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
      01
10» ผอ บรรยาย นศ วพ สรรพสิทธิ
02
ลงพื้นที่ จ.ยโสธร ธรรมนูญสุขภาพ
03
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกองทุนตำบลที่งบค้างท่อ ณ จ.มุกดาหาร
ลงพื้นที่ จ.ยโสธร ธรรมนูญสุขภาพ
จิราพรรณ>>ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณคัดกรองวัณโรคในเรือนจำปี
ประกิต => ประชุมจัดสรร TTM 60 ศูนย์ราชการฯ
9» จิรัญญา>>>ประชุมงานถอดบทเรียนร่วมกับคณะทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิเขตสุขภาพที่ 10รร.บ้
04
05
06
ผอ.เป็นวิทยากร บรรยายLTC รร.กิจตรง
จิรัญญา > ลากิจไปทำธุระตจว.
07
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกองทุนตำบลที่งบค้างท่อ ณ จ.ศรีสะเกษ
08
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
ชี้แจง LTC อ.ขุนหาญ
09
รองวุฒิชัย/ประยูรศรี/จิราพรรณ^^ประชุมการดำเนินงานศูนย์องค์รวม ปี 60@เนวาด้า
10
ไมตรี + ชาลิณี -> อบรม eMA หน่วยบริการและ Auditor (จ.อุบลราชธานี)
11
12
13
14
ผอ.เป็นวิทยากร บรรยายLTC รร.กิจตรง
บุญเรือง,ประกิต => ประชุมการจัดบริการ HA กทม.
15
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล (ครั้งที่ 9)
นลินทิพย์/ลากิจ
16
นลินทิพย์/ลากิจ
ประชุมติดตามและปฐมนิเทศนายทะเบียนใหม่ สิทธิ อปท
วิทยากร กองทุนตำบล
ผช.บุญเรือง/สมชาติ/จิราพรรณ^^อบรมหลักสูตร Coaching Level 1 :High Performance by
17
ประชุมติดตามและปฐมนิเทศนายทะเบียนใหม่ สิทธิ อปท
วิทยากร กองทุนตำบล
อบรมแกนนำชุมบน อ.วารินชำราบ มาริสา
อบรมแกนนำชุมบน อ.วารินชำราบ มาริสา
ผอ.+สมชาติ--->ประชุม คกก.บริหารศูนย์ราชการใหม่
18
19
จิรัญญา>>>ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานร้านยาปี 2560 ภาพรวมประเทศ ที่ รร.ไมด้า
20
วุฒิชัย เปิดซองการสำรวจความเห็นของประชาชน 60 ที่ สปสช.
21
ประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกองทุนตำบลที่งบค้างท่อ ณ จ อุบลราชธานี
ส่วนกลางและเขตชี้แจงLTCที่อุบล
จิราพรรรณ/เยี่ยมอุบล ประชุมการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในงาน@Best Western
22
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล (ครั้งที่ 10)
ผอ ร่วมงานประกาศธรรมนูญสุขภาพ ที่เขื่องใน
Happy Birth Day -->คุณชาลิณี ปิยะประสิทธิ์
จิราพรรรณ/เยี่ยมอุบล ประชุมการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในงาน@Best Western
23
จันทร์ฉาย ลาพักร้อน
ประชุม กกบ.เขต
วิทยากร กองทุนตำบล
ประชุมตรวจสอบข้อมูลธาลัสซีเมีย
MRA จังหวัดยโสธร -> ไมตรี / ชาลิณี
24
จันทร์ฉาย ลาพักร้อน
ประชุม กกบ.สปสช.
ผอ ประชุมมิตรภาพบำบัดราชประชาสมาศัย ที่อุบล
MRA จังหวัดยโสธร -> ไมตรี / ชาลิณี
25
26
27
จิรัญญาประชุมการบูรณาการเพื่อการเข้าถึงยาและบริการเภสัชกรรมที่มีคุณภาพเขต รร.มาย
28
สอนนักศึกษาพยาบาล วพ.สปส.08.00-10.00 น