ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
กุมภาพันธ์ 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
เมษายน 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

มีนาคม 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
      01
ประชุมกองทุนตำบล+LTC ส่วนกลาง
มาริสา ประชุมงาน PR กทม รร.หลุยส์แทเวิร์น
02
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
ประชุมต้นน้ำสู่ปลายน้ำ@รร อมารี จ.บุรีรัมย์
มาริสา ประชุมงาน PR กทม รร.หลุยส์แทเวิร์น
03
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
ประชุมต้นน้ำสู่ปลายน้ำ@รร อมารี จ.บุรีรัมย์
ประชุม สสอ.เขต 10
มาริสา ประชุมงาน PR กทม รร.หลุยส์แทเวิร์น
04
05
06
อบรม Coaching Level2
ไมตรี + ชาลิณี : mra อำนาจเจริญ
ผอ ประชุม กกสรรหา เขตสุขภาพ
14.00 ผอ.นัดคุยคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น (มาริสา)
ติดตามกองทุนตำบล
07
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
อบรม Coaching Level2
ประชุม สนง
ไมตรี + ชาลิณี : mra อำนาจเจริญ
จิราพรรณ^^สัมมนางานเอดส์ชาติ@Centra
08
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล (ครั้งที่ 12)
รอง ผอ.และมาริสา ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รร.อวานีขอนแก่น
จิราพรรณ^^สัมมนางานเอดส์ชาติ@Centra
09
ชาลิณี+ไมตรี refresh smart PM
สอนนักศึกษาพยาบาล วพ.สปส.08.00-10.00 น
รอง ผอ.และมาริสา ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รร.อวานีขอนแก่น
จิราพรรณ^^สัมมนางานเอดส์ชาติ@Centra
10
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
eMA Coding Audit-1-2560 (4000 ฉบับ)
รอง ผอ.และมาริสา ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ รร.อวานีขอนแก่น
ชาลิณี+ไมตรี refresh smart PM
11
12
13
KM เขต
14
ผอ ประชุม audit และตรวจหน่วยไต 3 กองทุน 14-16 มีนาคม 2560 ณ.ห้องประชุมสำนักงาน
KM เขต
15
ผอ ประชุม audit และตรวจหน่วยไต 3 กองทุน 14-16 มีนาคม 2560ณ.ห้องประชุมสำนักงานห
KM เขต
16
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
ผอ ประชุม audit และตรวจหน่วยไต 3 กองทุน 14-16 มีนาคม 2560ณ.ห้องประชุมสำนักงานห
KM เขต
17
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
KM เขต
18
19
20
วุฒิชัย เปิดซองประกวดราคา Public hearing 60 สปสช.
ประชุมศูนย์ถนน ศาลากลางอุบลราชธานี
ประชุม CPR ห้องประชุม เขต 10 อุบลราชธานี
21
ไมตรี + ชาลิณี -> Audit อุปกรณ์ Vascular Closer Device(4702) ที่ กทม.
ธรรมนูญสุขภาพ จ.อำนาจฯ และมุกดาหาร
22
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล (ครั้งที่ 14)
ธรรมนูญสุขภาพ จ.อำนาจฯ และมุกดาหาร
ผอ./ผบห./สมชาติ--->เข้าพบ ผวจ.อุบลฯ เรื่องขอใช้ที่ดินก่อสร้าง สนง.
วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร
วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร
ผบ.ประชุมโครงสร้างเขต รร.หลุยส์ กท
ไมตรี + ชาลิณี -> Audit อุปกรณ์ Vascular Closer Device(4702) ที่ กทม.
13» ประชุมการจัดการงบ TTM ปี60 ห้องประชุมสปสช.เขต 10 อบ (25 คน)
13:30» ผอ./รอง ผอ. ประชุมพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
23
ประชุมผู้บริหารเขต
ติดตามกองทุนตำบล อ.เดชอุดม
สมชาติ--->Observed การประชุมบอร์ดควบคุม ครั้งที่ 3-60@สปสช.ส่วนกลาง
รองวุฒิชัย/พรทิพย์(ส.)/จิราพรรณ^^ สัมมนาการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง@รร.อวานี จ.
ประกิต => ประชุมการเตรียมศึกษาดูงานศูนย์โฮมสุข สสจ.อำนาจเจริญ
24
ตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. (หน่วยเบิก)
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
ชาลิณี ประชุม คกก TKA ห้องประชุมสนง.
วิทยากร กองทุนตำบล /LTC จ.มุกดาหาร อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ
รองวุฒิชัย/พรทิพย์(ส.)/จิราพรรณ^^ สัมมนาการให้บริการสุขภาพผู้ต้องขัง@รร.อวานี จ.
ประกิต => ประชุมหารือข้อเสนอชุดบริการการแพทย์แผนไทยในระดับปฐมภูมิ สปสช. ศูนย์ราช
25
26
27
ไมตรี+ชาลิณี -> อบรม Coaching Level 2
ธรรมนูญสุขภาพ จ.ศรีสะเกษ
จิรัญญา >> ประชุมวิชาการเภสัชกรรมปฐมภูมิ รร.อมารีแอร์พอร์ต
28
จองห้องประชุมสำนักงาน_ประชุมธาลัสซีเมีย
ไมตรี+ชาลิณี -> อบรม Coaching Level 2
จิรัญญา >> ประชุมวิชาการเภสัชกรรมปฐมภูมิ รร.อมารีแอร์พอร์ต
29
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล (ครั้งที่ 15)
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดอุบลราชธานี
พรทิพย์ ช29-31 มีค 60 อบรมกอ่นเกษียณ รร.เดอะเบส กท.
30
สำนักการเงินและบัญชี(ส่วนกลาง)=>ประชุม ระบบผังบัญชีกองทุน สปสช.ในหน่วยบริการสังก
จองห้องประชุม การเชื่อมโยงงานระบบสุขภาพอำเภอ สปสช.เขต10 อุบลฯ
Happy Birth Day -->คุณศันสนีย์ คำจันทา
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดอุบลราชธานี
จิรัญญา>>>ประชุมเคาือข่ายเภสัชกรรมปฐมภูมิ ณ มายารีสอร์ท อ.วารินชำราบ
31
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมจัดทำแผนการกำกับมาตรฐานบริการและเหตุเกิดซ้ำ @ สปสช.เขต10