ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มีนาคม 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
พฤษภาคม 2017
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

เมษายน 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
            01
02
03
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดศรีสะเกษ
จิราพรรณ/จิรัญญา >>>ประชุมแนวทางการรักษาโรคเอดส์และวัณโรคปี 60 รร.ลายทอง
ผอ เปิดงานการรักษาเอดส์และวัณโรค แล้วประชุมกรรมการสรรหาเขตสุขภาพ
04
ผอ.+ทีม--->ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ จ.มุกดาหาร(คำชะอี)
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดศรีสะเกษ
จิราพรรณ/จิรัญญา >>>ประชุมแนวทางการรักษาโรคเอดส์และวัณโรคปี 60 รร.ลายทอง
05
มาริสา อบรมแกนนำเยาวชน ณ ยโสธร รร.ออร์คิด
ผอ.+ทีม--->ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ จ.มุกดาหาร(ดงหลวง)
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดศรีสะเกษ
06
หยุุดวันจักรี
07
ประชุม อปสข.ครั้งที่ 3/2560
08
09
10
บุญเรือง : ลาพักร้อน
ปช.สนง.
ประกิต => ประชุมการจัดบริการ TTM แบบครบวงจรในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ อุดรธานี
11
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
บุญเรือง : ลาพักร้อน
สมชาติ--->ลาพักร้อน
12
บุญเรือง : ลาพักร้อน
สมชาติ--->ลาพักร้อน
13
หยุกสงกรานต์
14
หยุกสงกรานต์
15
16
Happy Birth Day -->คุณประภาพร สิงห์มอ
17
18
จิรัญญา>>>ลากิจ
จิรัญญา>>>ลากิจ
10» ประกิต => ประชุมจัดสรรงบฟื้นฟูฯ ปี 60 งวด 2 ห้องประชุมสำนักงานฯ
19
จิรัญญา>>>ลากิจ
จิรัญญา>>>ลากิจ
13:30» ประชุมอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องผู้ให้บริการ@ สปสช.เขต10
20
จองห้องประชุมสนง.ประชุมเตรียมการดำเนินงานป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ เขต 10
21
ผอ. รองฯ ผช.บุญเรือง สมบูรณ์ ประกิต => ศึกษาดูงานศูนย์โฮมสุข จ.กาฬสินธุ์
22
23
24
จิราพรรณ^^อบรม RTCM@Richmond
25
ผอ. / รอง ผอ. / มาริสา /ประชุมคณะทำงานงานรับฟังฯ ที่ ห้องประชุม สปสช
ผอ รอง ผอ ตรวจหน่วยล้างไตทางหน้าท้อง รพ.กันทลักษ์
จิราพรรณ^^อบรม RTCM@Richmond
26
ผอ. รอง ผอ.ตรวจหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รพ.ศรีสะเกษ และ รพ.ประชารักษ์
27
ประชุมผู้บริหาร เขต
Audit OPAE ระบบ eMA
ประชุมระบบปฐมภูมิร่วมกับ สธ ที่ รร สุนีย์
จิรัญญา >>> ประชุมติดตามผลการดำเนินงานร้านยาเขตฯ ที่ ม.อุบล
28
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
ผอ บรรยายหลักประกันฯ ให้เรสซิเด็นซ์ รพ สรรพสิทธิ
ประชุมระบบปฐมภูมิร่วมกับ สธ ที่ รร สุนีย์
13» จองห้องประชุมให้ศอ.10 (ประชุม เตรียมขยายพื้นที่การคัดกรองภาวะ down เขต 10)
29
30