ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มีนาคม 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
พฤษภาคม 2017
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

เมษายน 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
            01
02
03
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดศรีสะเกษ
จิราพรรณ/จิรัญญา >>>ประชุมแนวทางการรักษาโรคเอดส์และวัณโรคปี 60 รร.ลายทอง
ผอ เปิดงานการรักษาเอดส์และวัณโรค แล้วประชุมกรรมการสรรหาเขตสุขภาพ
04
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดศรีสะเกษ
จิราพรรณ/จิรัญญา >>>ประชุมแนวทางการรักษาโรคเอดส์และวัณโรคปี 60 รร.ลายทอง
05
มาริสา อบรมแกนนำเยาวชน ณ ยโสธร รร.ออร์คิด
ไมตรี + ชาลิณี -> mra จังหวัดศรีสะเกษ
06
หยุุดวันจักรี
07
08
09
10
11
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
12
13
หยุกสงกรานต์
14
หยุกสงกรานต์
15
16
Happy Birth Day -->คุณประภาพร สิงห์มอ
17
18
10» ประกิต => ประชุมจัดสรรงบฟื้นฟูฯ ปี 60 งวด 2 ห้องประชุมสำนักงานฯ
19
20
21
22
23
24
25
ผอ. / รอง ผอ. / มาริสา /ประชุมคณะทำงานงานรับฟังฯ ที่ ห้องประชุม สปสช
26
27
ประชุมผู้บริหาร เขต
Audit OPAE ระบบ eMA
28
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
ผอ บรรยายหลักประกันฯ ให้เรสซิเด็นซ์ รพ สรรพสิทธิ
29
30