ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
เมษายน 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
มิถุนายน 2017
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

พฤษภาคม 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
  01
ตรวจสุขภาพประจำปี
ปช.สนง.
02
ประชุม อคม.ครั้งที่ 3/2560
ตรวจสุขภาพประจำปี
03
ประชุมวิชาการ คณะแพทย์ ม อุบล
04
ผอ.รอง ผช.จนท.C1,c5 ประชุมที่รร.เซ็นทรา จ.อุดร
เชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมเบิกจ่าย ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยา
ประชุมอนุกรรมการผู้สูงอายุ
Happy Birth Day --> คุณศรชัย ผลจันทร์
05
พรทิพย์ ช พักร้อน 1 วัน
ผอ.รอง ผช.C1,C5 ประชุมที่รร.เซ็นทรา จ.อุดร
ทิพวรรณ>>>ลากิจ
เชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมเบิกจ่าย ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยา
06
07
08
กลุ่มบริหารกองทุน:จัดประชุมหน่วยจ่ายตรงสิทธิ อปท.ระดับปฐมภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี
ไมตรี3->ลาพักผ่อน
09
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
กลุ่มบริหารกองทุน:จัดประชุมหน่วยจ่ายตรงสิทธิ อปท.ระดับปฐมภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี
ชี้แจง LTC
ไมตรี3->ลาพักผ่อน
10
หยุดวันวาสาขะบูชา
11
รับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดที่ศรีสะเกษ
จิรัญญา> ลาพักผ่อน
Happy Birth Day -->คุณปัญญา กาละกุล
Happy Birth Day --> คุณสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
12
วันพืชมงคล
13
14
15
งานกองทุน และ LTC จองชี้แจง อ เมือง อุบล
งานกองทุน และ LTC จองชี้แจง อ เมือง อุบล
เชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมเบิกจ่าย ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยา
16
รับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดที่ศรีสะเกษ
เชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมเบิกจ่าย ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับโรงพยา
ชี้แจง LTC
17
โบตั๋น+ไมตรี+ชาลิณี -> อบรม Coaching Level 2 ครั้งที่ 2
ประชุมน้ำยาล้างไต @สำนักงาน
18
ประชุมน้ำยาล้างไต @รพร เลิงนกทา
ประชุมผู้บริหารเขต
โบตั๋น+ไมตรี+ชาลิณี -> อบรม Coaching Level 2 ครั้งที่ 2
ประกิต => ประชุมการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ สปสช.
19
ประชุมน้ำยาล้างไต @รร ทอแสงโขงเจียม
ประชุมทีมพี่เลี้ยงธรรมนูญสุขภาพ 5 จังหวัด(เยี่ยมอุบล)
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
จิราพรรณ^^จัดอบรม RTCM_60@รร.ลายทอง
20
21
22
บุญเรือง>>ลาพักร้อน
ทพ.วุฒิชัย+ประยูรศรี+ จิราพรรณ^^ประชุมพัฒนาระบบบริการสุขภาพเรือนจำ@ จ.ศก.
23
งานกองทุน และ LTC จองชี้แจง หัวตะพาน
ประกิต => ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ จ.ยโสธร
ทพ.วุฒิชัย+ประยูรศรี+ จิราพรรณ^^MOU เรือนจำเขต 10 ปลอดวัณโรค@เรือนจำ อบ.
24
ชี้แจง LTC
งานกองทุน และ LTC จองชี้แจง หัวตะพาน
25
Cross Review เขต 10
ผอ ร่วมบรรยาย ที่ รร สุนีย์ " The important of stakeholder in cancer"
บุญเรือง>>ประชุมเกษียณ
ติดตามกองทุนตำบล อ.ทุ่งศรีอุดม
ประชุมprimary care และ PP ที่กทม.
26
Cross Review เขต 10
บุญเรือง>>ประชุมเกษียณ
ติดตามกองทุนตำบล
ประยูรศรี ประชุม PP และ Primarry ที่กทม.
ติดตามคณะ สบค./ศูนย์สันติวิธี แลกเปลี่ยนการลงบันทึกโปรแกรมรับเรื่องร้องเรียน ที่
13» ผอ, ประกิต ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ จ.อำนาจเจริญ
27
28
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์ประสานงานฯ/หน่วย (50)ที่เป็นคณะกรรมการกองทุน ตำบลฯ
29
cross review เขต
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์ประสานวานฯ/หน่วย(50) ที่เป็นคณะกรรมการกองทุนตำบล
ติดตามกองทุนตำบล ขุนหาญ
30
cross review เขต
31
จิรัญญา / จิราพรรณ >>>เยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กทม.