ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พฤษภาคม 2017
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
กรกฏาคม 2017
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

มิถุนายน 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
        01
ประชุม PMงาน LTC
จิรัญญาและคณะฯ อบรม IQA รร. centraฯ แจ้งวัฒนะ
02
ประชุม PMงาน LTC
จิรัญญาและคณะฯ อบรม IQA รร. centraฯ แจ้งวัฒนะ
03
04
05
ปช.สนง.
06
ผอ นัดเจาะลึก LTC ที่ไร่น้อย
รอง ผอ. ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย คชจ. ในการดำเนินงาน ม.41 @ สปสช.เขต10
07
ผอ นัด นศ ป เอก ตอนบ่าย
IQA_จิรัญญาและคณะฯ
08
ติดตามกองทุนตำบล อ.เบญจลักษณ์
ประชุมผู้บริหารเขต
Happy Birth Day -->คุณพรทิพย์ สาระบุตร
09
งานรับฟังความคิดเห็นระดับเขต ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
ติดตามกองทุนตำบล อ.เบญจลักษณ์
10
11
12
ผอ ร่วมประกาศเจตนารมย์ Smart kid ที่ลายทอง
ทพ.วุฒิชัย/พรทิพย์/จิราพรรณ^^ร่วมถอดบทเรียน ศอร.เขต 10@ฮอทไลน์รีสอร์ท จ.อำนาจเจร
13
ประชุมคทง.คุณภาพ เขต_เริ่ม 13.30 น.
14
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
คณะ pharmedicine ม.อุบลราชธานี ขอใช้ห้องประชุม สนง
15
ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน RRTTR@รร.รีเจ้นท์
16
มาริสา ร่วมประชุมร่าง พรบ ณ อวานี ขอนแก่น
17
มาริสา ร่วมประชุมร่าง พรบ ณ อวานี ขอนแก่น
18
19
ประชุมคณะทำงานงบค่าเสื่อม
ประชุมน้ำยาล้างไต @จ.มุกดาหาร
ประชุมน้ำยาล้างไต @จ.มุกดาหาร
20
21
ส่วนกลางมาจัดประชุม LTC ที่อุบล
รอง วุฒิชัยและc5 ประชุมทำแผนการมีส่วนร่วม จ.อยุธยา
จิรัญญา>>>ประชุมหารือแนวทางการส่งต่อส่งกลับร้านยาฯและเครือข่ายหน่วยบริการรพ.วาริ
13» ประชุมพิจารณาเงินช่วยเหลือ ผู้ให้ @ สปสช.เขต10
22
ประชุมจัดสรรQOFห้องประชุมสปสช.
ชี้แจง LTC จากส่วนกลาง
รอง วุฒิชัยและc5 ประชุมทำแผนการมีส่วนร่วม จ.อยุธยา
ส่วนกลางมาจัดประชุม LTC ที่อุบล
จิราพรรณ^^ประชุมวิชาการHIV/AIDS/Hep B@รร.บ้านสวนคุณตา
23
ไมตรี-ชาลิณี-ขาว-น้องอ้อย-ประชุมชี้แจงแนวทางการ Audit OPAE ผ่านระบบ eMA
รอง วุฒิชัยและc5 ประชุมทำแผนการมีส่วนร่วม จ.อยุธยา
ชี้แจง LTC จากส่วนกลาง
จิราพรรณ^^ประชุมวิชาการHIV/AIDS/Hep B @รร.บ้านสวนคุณตา
24
25
26
ประชุมทำคู่มือธรรมนูญสุขภาพ
ประชุมระบบการเบิกผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง @สำนักงาน
จิราพรรณ^^ประชุม TBCM online/TB Data Hub@รร.บ้านสวนคุณตา
27
ประชุมทำคู่มือธรรมนูญสุขภาพ
จิราพรรณ^^ประชุม TBCM online/TB Data Hub @รร.บ้านสวนคุณตา
13» ผอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ ที่ ม อุบล
28
ประชุมชี้แจงงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี2561
13» ผอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ ที่ ม อุบล
29
ประชุมคกก.ก.อปท.และธรรมนูญ #2 ณ สนง.
13» ผอ.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ ที่ ม อุบล
30
13» ประชุม คทง.5×5 เขต 10 ครั้งที่ 2/2560