ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มิถุนายน 2017
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
สิงหาคม 2017
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

กรกฏาคม 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
            01
02
03
จิรัญญา >>> ประชุมรวมเภสัชเขตร่วมกับสำนักยาฯ จ.ชลบุรี
04
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> ศูนย์อนามัยที่10(เช้า),ศูนย์แพทย์ฯ ม.อุบลฯ(บ
จิรัญญา >>> ประชุมรวมเภสัชเขตร่วมกับสำนักยาฯ จ.ชลบุรี
05
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=>รพ.สรรพสิทธิอินเตอร์
จิรัญญา >>> ประชุมรวมเภสัชเขตร่วมกับสำนักยาฯ จ.ชลบุรี
ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมงาน HIV@รร.เจริญธานี ขอนแก่น
06
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> รพ.ประชารักษ์เวชการ(เช้า)
ประยุรศรี-ประชุมธาลัสซีเมีย มิราเคิล กทม.
ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมงาน HIV@รร.เจริญธานี ขอนแก่น
07
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> รพ.นายแพทย์หาญ&รพ.รวมแพทย์ยโสธร
ประยูรศรี - ประชุมธาลัสซีเมีย มิราเคิล กทม.
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
08
09
10
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11
ชดเชยวันเข้าพรรษา
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
12
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
จิรัญญา>>>ลาพักผ่อน
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=>11918 รพ.เอกชนร่มเกล้า(เช้า)
จิราพรรณ^^ประชุมถอดบทเรียน RRTTR_60 ร่วมกับ สคร.10@รร.เพลาเพลิน บุรีรัมย์
13
ประชุมผู้บริหารเขต
จิราพรรณ^^ประชุมถอดบทเรียน RRTTR_60 ร่วมกับ สคร.10@รร.เพลาเพลิน บุรีรัมย์
14
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
จองห้องประชุมสนง.-ประชุมติดตาม PPA ปี 2560
จิราพรรณ^^ประชุมถอดบทเรียน RRTTR_60 ร่วมกับ สคร.10@รร.เพลาเพลิน บุรีรัมย์
15
16
17
18
ประชุม OD สนง. ณ ทอแสงโขงเจียม
ปช.สนง.
19
ประชุม OD สนง. ณ ทอแสงโขงเจียม
20
ส.ตรวจสอบ=>ตรวจสอบเงินกองทุน รพ.นิคมคำสร้อย
21
ส.ตรวจสอบ=>ตรวจสอบเงินกองทุน รพ.ดงหลวง
22
Happy Birth Day -->คุณประสิทธิ์ บุญเกิด
23
24
25
ทพ.วุฒิชัย+ประยูรศรี+ จิราพรรณ^^ประชุม KM PM AIDS/TB@เขาค้อ เพชรบูรณ์
13:30» ผอ. ประชุม อนุกรรมการฯ ผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
26
ทพ.วุฒิชัย+ประยูรศรี+ จิราพรรณ^^ประชุม KM PM AIDS/TB@เขาค้อ เพชรบูรณ์
27
สุ่มตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> รพ.ในสังกัด สสจ.อุบลราชธานี
ทพ.วุฒิชัย+ประยูรศรี+ จิราพรรณ^^ประชุม KM PM AIDS/TB@เขาค้อ เพชรบูรณ์
28
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
29
30
31
รีบตรวจ IQA โดยทีม อ.สมนึก