ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มิถุนายน 2017
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
สิงหาคม 2017
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

กรกฏาคม 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
            01
02
03
จิรัญญา >>> ประชุมรวมเภสัชเขตร่วมกับสำนักยาฯ จ.ชลบุรี
รองฯ, ประกิต => ประชุมหารือการบริหารงบบริการฟื้นฟูฯ ปี 61
04
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> ศูนย์อนามัยที่10(เช้า),ศูนย์แพทย์ฯ ม.อุบลฯ(บ
สุภาภรณ์>วิทยากรบรรยายาย ความรู้เรื่องสิทธิในระบบหลักประกันฯ รพ.น้ำยืน
จิรัญญา >>> ประชุมรวมเภสัชเขตร่วมกับสำนักยาฯ จ.ชลบุรี
รองฯ, ประกิต => ประชุมหารือการบริหารงบบริการฟื้นฟูฯ ปี 61
05
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=>รพ.สรรพสิทธิอินเตอร์
ติดตามกองทุนตำบล อบต.กระจาย อ.ป่าติ้ว
สุภาภรณ์ > ประชุมแนวทางการกันเงินเหลื่อมปี งบกองทุน จ.ชลบุรี
จิรัญญา >>> ประชุมรวมเภสัชเขตร่วมกับสำนักยาฯ จ.ชลบุรี
ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมงาน HIV@รร.เจริญธานี ขอนแก่น
06
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> รพ.ประชารักษ์เวชการ(เช้า)
ประยุรศรี-ประชุมธาลัสซีเมีย มิราเคิล กทม.
ชาลิณี ไมตรี ประชุม Claim CA รร.อมารี
ชาลิณี ไมตรี ประชุม Claim CA รร.อมารี
ผอ ประชุม R2R ที่เมืองทอง
สุภาภรณ์ > ประชุมแนวทางการกันเงินเหลื่อมปี งบกองทุน จ.ชลบุรี
ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมงาน HIV@รร.เจริญธานี ขอนแก่น
07
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> รพ.นายแพทย์หาญ&รพ.รวมแพทย์ยโสธร
ประยูรศรี - ประชุมธาลัสซีเมีย มิราเคิล กทม.
ชาลิณี ไมตรี ประชุม Claim CA รร.อมารี
สุภาภรณ์ > ประชุมแนวทางการกันเงินเหลื่อมปี งบกองทุน จ.ชลบุรี
มาริสา ลาพักร้อน
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
08
09
10
ชดเชยวันอาสาฬหบูชา
11
ชดเชยวันเข้าพรรษา
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
สรุปผลงานกองทุนตำบล อ.อุทุทพรพิสัย
ผอ กับสมบูรณ์ ศรชัย ติดตามกองทุนฯ ที่อุทุมพรพิสัย
12
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
จิรัญญา>>>ลาพักผ่อน
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=>11918 รพ.เอกชนร่มเกล้า(เช้า)
จิราพรรณ^^ประชุมถอดบทเรียน RRTTR_60 ร่วมกับ สคร.10@รร.เพลาเพลิน บุรีรัมย์
13
ประชุมผู้บริหารเขต
จิราพรรณ^^ประชุมถอดบทเรียน RRTTR_60 ร่วมกับ สคร.10@รร.เพลาเพลิน บุรีรัมย์
13» ประกิต => ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูฯ จ.อำนาจเจริญ
14
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
จิราพรรณ^^ประชุมถอดบทเรียน RRTTR_60 ร่วมกับ สคร.10@รร.เพลาเพลิน บุรีรัมย์
15
16
17
ประชุม OD สนง. ณ ทอแสงโขงเจียม
18
ประชุม OD สนง. ณ ทอแสงโขงเจียม
ปช.สนง.
19
ประชุมจัดทำแผน 61 เริ่ม 09.00 น.
พรทิพย์ และ C5 ประชุมเชียงใหม่
20
ส.ตรวจสอบ=>ตรวจสอบเงินกองทุน รพ.นิคมคำสร้อย
ประชุม coaching กองทุนตำบล
พรทิพย์ และ C5 ประชุมเชียงใหม่
ประกิต => ประชุมหารือการบริหารงบบริการแพทย์แผนไทย ปี 61
ทพ.วุฒิชัย+ จิราพรรณ^^ประชุม คกก.RACจัดสรรงบ QI@สปสช.เขต10
21
ส.ตรวจสอบ=>ตรวจสอบเงินกองทุน รพ.ดงหลวง
ประชุม coaching กองทุนตำบล@กทม.
พรทิพย์ และ C5 ประชุมเชียงใหม่
ประกิต => ประชุมหารือการบริหารงบบริการแพทย์แผนไทย ปี 61
22
Happy Birth Day -->คุณประสิทธิ์ บุญเกิด
23
24
จองห้องประชุม ติดตาม PPA ุ60
ทพ.วุฒิชัย+ จิราพรรณ^^ประชุม KM PM AIDS/TB@เขาค้อ เพชรบูรณ์
ทพ.วุฒิชัย+ จิราพรรณ^^ประชุม KM PM AIDS/TB@เขาค้อ เพชรบูรณ์
25
ทพ.วุฒิชัย+ จิราพรรณ^^ประชุม KM PM AIDS/TB@เขาค้อ เพชรบูรณ์
13:30» ผอ. ประชุม อนุกรรมการฯ ผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
26
ประชุมข้อมูล LTC จ.อุบลราชธานี @ ห้องประชุม สนง.สปสช.เขต 10
ทพ.วุฒิชัย+ จิราพรรณ^^ประชุม KM PM AIDS/TB@เขาค้อ เพชรบูรณ์
27
สุ่มตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ=> รพ.ในสังกัด สสจ.อุบลราชธานี
28
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
29
30
จิรัญญา >>>ประชุมเครือข่ายร้านยาปี 61 รรงอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.
31