ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
สิงหาคม 2017
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ตุลาคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

กันยายน 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
          01
02
03
04
บุญเรือง : ลาพักร้อน
สรุปผลงานงบค่าเสื่อมปี60และติดตามแผนงบค่าเสื่อมปี61(ศรีสะเกษ)
จิราพรรณ^^ประชุมความก้าวหน้า RRTTRระดับภาค@ รร.อวานี จ.ขอนแก่น
05
บุญเรือง : ลาพักร้อน
จิราพรรณ^^ประชุมความก้าวหน้า RRTTRระดับภาค@ รร.อวานี จ.ขอนแก่น
06
บุญเรือง : ลาพักร้อน
สรุปผลงานงบค่าเสื่อมปี60และติดตามแผนงบค่าเสื่อมปี61(อำนาจ.ยโสธร,มุกดาหาร)
จิราพรรณ^^ประชุมความก้าวหน้า RRTTRระดับภาค@ รร.อวานี จ.ขอนแก่น
07
บุญเรือง : ลาพักร้อน
8» ผอ สอน นศ ปี๑ วิทยาลัยพยาบาล สปส
8» ผอ สอน นศ พยาบาล
08
บุญเรือง : ลาพักร้อน
สรุปผลงานงบค่าเสื่อมปี60และติดตามแผนงบค่าเสื่อมปี61(อุบลราชธานี)
09
10
11
รับตรวจ IQA โดยทีมอ.สมนึก
12
เรียน SIPOC กับ อ.สมนึก
Happy Birth Day --> ผอ.เรืองศิลป์
13
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
ทพ.วุฒิชัย ประยูรศรี จิราพรรณ^^ประชุมติดตามประเมินผลงบ ศอร.ปี 60 เขต 10@รร.ลายทอ
14
ประชุมผู้บริหารเขต
15
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
16
17
18
19
ประชุม อปสข.ครั้งที่ 4/2560
20
13:30» ผอ.และc5 ปรชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ@สปสช.เขต10
21
ประชุม อคม.ครั้งที่ 4/2560
22
23
Happy Birth Day -->คุณบราลี ถาวรพงศ์
24
25
26
Happy Birth Day -->คุณสมชาติ ทองหิน
27
จิรัญญา >>>วิทยากรและร่วมประชุมเครือข่าย EACC รพ.สปส.
28
29
30