ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
สิงหาคม 2017
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ตุลาคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

กันยายน 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
          01
02
03
04
บุญเรือง : ลาพักร้อน
สรุปผลงานงบค่าเสื่อมปี60และติดตามแผนงบค่าเสื่อมปี61(ศรีสะเกษ)
05
บุญเรือง : ลาพักร้อน
06
บุญเรือง : ลาพักร้อน
สรุปผลงานงบค่าเสื่อมปี60และติดตามแผนงบค่าเสื่อมปี61(อำนาจ.ยโสธร,มุกดาหาร)
ปช.สนง.
07
บุญเรือง : ลาพักร้อน
8» ผอ สอน นศ ปี๑ วิทยาลัยพยาบาล สปส
8» ผอ สอน นศ พยาบาล
08
บุญเรือง : ลาพักร้อน
สรุปผลงานงบค่าเสื่อมปี60และติดตามแผนงบค่าเสื่อมปี61(อุบลราชธานี)
ผอ / สมบูรณ์ งานผู้สูงอายุจัดโดย ม อุบล ที่บ้านสวนคุณตา
09
10
11
รับตรวจ IQA โดยทีมอ.สมนึก
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
จิราพรรณ^^ประชุมงบป้องกันเอดส์61@กทม.
12
เรียน SIPOC กับ อ.สมนึก
Happy Birth Day --> ผอ.เรืองศิลป์
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
จิราพรรณ^^ประชุมงบป้องกันเอดส์61@กทม.
13
ผอ. รอง ผอ. คุณพรทิพย์(ช) คุณประยูรศรี คุุณพรทิพย์(ส) คุณจันทร์ฉาย
บันทึกข้อมูลกองทุนตำบล
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
ทพ.วุฒิชัย ประยูรศรี จิราพรรณ^^ประชุมติดตามประเมินผลงบ ศอร.ปี 60 เขต 10@รร.ลายทอ
14
ประชุมผู้บริหารเขต
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
15
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
บันทึกข้อมูลกองทุนตำบล
ชาลิณี >>ลาพักร้อน
16
17
ประชุมสรุปการทำงาน coaching ก.อปท
18
ประชุมสรุปการทำงาน coaching ก.อปท มุกดาหาร
ชาลิณี>>ประชุมเลืิอกเกณฑ์QOF_61ห้องประชุมสปสช.
19
ประชุม คกก.งบค่าเสื่อม แผนปี61และติดตามผลดำเนินงาน
20
ประชุม Service plan DM
ประชุม คทง.5x5 ครั้งที่ 3
21
ประชุม อปสข.ครั้งที่ 4/2560
คิดณรงค์: ประชุมสรุปการดำเนินงานและเตรียมระบบAuthenticationด้วย SMC โปรแกรม อปท.
22
บันทึกข้อมูลกองทุนตำบล
คิดณรงค์: ประชุมสรุปการดำเนินงานและเตรียมระบบAuthenticationด้วย SMC โปรแกรม อปท.
23
Happy Birth Day -->คุณบราลี ถาวรพงศ์
24
25
ประกิต ลาพักผ่อน
ปช.สนง.
พรทิพย์,จิราพรรณ^^ประชุมกลไกการประสานงานยุติปัญหาเอดส์ จ.อุบลฯ@ รร.สุนีย์
26
ประกิต ลาพักผ่อน
Happy Birth Day -->คุณสมชาติ ทองหิน
จิราพรรณ^^ประชุมบูรณาการ RRTTR_60@รร.มารวย
27
ประกิต ลาพักผ่อน
ผอ /สมบูรณ์ ประชุมกองทุนตำบล ที่โขงเจียม
จิรัญญา >>>วิทยากรและร่วมประชุมเครือข่าย EACC รพ.สปส.
จิราพรรณ^^ประชุมบูรณาการ RRTTR_60@รร.มารวย
28
ประชุม อคม.ครั้งที่ 3/2560
ประกิต ลาพักผ่อน
29
ประกิต ลาพักผ่อน
8» ผอ สอนวิทยาลัยพยาบาล
30