ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
กันยายน 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
พฤศจิกายน 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ตุลาคม 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
01
02
ผอ คุณ ประยูรศรี ทำ CGP@DM
03
ประชุมการใช้งาน E_form
04
13.30 ประชุมสรุปผลงานสปข.2และอสมท ห้องประชุม สปสช
18» ผอ นัดหมอฟัน
05
06
งานชี้แจงกองทุนระดับประเทศ
07
08
09
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
10
ประชุมคณะกรรมการไต
ประชุมคณะกรรมการไตฯ ผอ ประธาน
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
11
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
8:30» ผอ นัดหมอฟัน
12
จิรัญญา >>>ลาพักผ่อน
13
หยุดวันสวรรคต ร ๙
14
15
16
17
13» ผอ.ประชุอนุกรรมการฯพิจารณาผู้ให้บริการ@ สปสช.เขต10
13» ผอ.ประชุอนุกรรมการฯพิจารณาผู้ให้บริการ@ สปสช.เขต10
18
8:30» ผอ นัดหมอฟัน
19
ประชุมผู้บริหารเขต
20
ประชุมผู้บริหาร สปสช.
21
22
23
วันปิยมหาราช
24
25
26
วันหยุดถวายพระเพลิง
27
จิรัญญา >>> ประชุมชี้แจงโครงการร้านยาฯปี 61 ห้องประชุมรร.บ้านสวนคุณตา ( ร้านยา,ส
28
29
30
31