ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ตุลาคม 2017
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
ธันวาคม 2017
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

พฤศจิกายน 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
      01
ขาลิณี ประชุมCA_colon ห้องประชุมสนง.
02
ประชุมชี้แจงกองทุน61 ระดับเขต
03
ชาลิณี:ประชุมชี้แจงcataractห้องประชุมใหญ่สนง.
จิรัญญา>>> ประชุมชี้แจงแนวทางการชดเชยยาปี 2561ห้องประชุม รร.บ้านสวนคุณตา ( เภสัช
พรทิพย์,จิราพรรณ^^ประชุมเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ @ รร.บ้านสวนคุณตา
04
05
06
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดยโสธร
07
จัดประชุมหารือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต กลุ่ม HA/การได้ยิน/การพูด
ประชุม Audit รองเท้าเบาหวาน
08
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดอุบลราชธานี
09
ประชุมกกบ.เขต
10
ประชุม กกบ.
ชาลิณี ประชุมคกก.CA_colon รร.ลายทอง
11
Happy Birth Day -->คุณสุภาภรณ์ แหล่งหล้า
12
13
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดมุกดาหาร
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม Coding Audit ปี 61
14
จัดประชุมหารือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต กลุ่ม กายภาพ/กิจกรรมบำบัด/
ประชุมคณะกรรมการไต
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม Coding Audit ปี 61
15
จนท.เขต 10 ทุกคน อบรม PILA
16
จนท.เขต 10 ทุกคน อบรม PILA
17
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดศรีสะเกษ
18
19
20
21
จัดประชุมหารือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต กลุ่ม จิตบำบัด/พฤติกรรมบำบ
22
ประชุมชี้แจงกองทุน61 จังหวัดอำนาจเจริญ
13» ผอ.ประชุอนุกรรมการฯพิจารณาผู้ให้บริการ@ สปสช.เขต10
23
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม ฺBilling Audit ปี 61
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม ฺBilling Audit ปี 61
24
ปช.สนง.
ไมตรี/ชาลิณี >> ประชุม ฺBilling Audit ปี 61
25
26
Happy Birth Day -->คุณโบตั๋น เพ็ญพิมพ์
27
จิรัญญา>>> ประชุมหารือเกณฑ์และแบบตรวจประเมิน RDU เขตทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องประช
28
จัดประชุมหารือการจัดระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต กลุ่ม O&M/การมองเห็น
29
อบรม Coder Auditor มุกดาหาร
30
Coding Audit 3000 ฉบับ @มุกดาหาร
เลขาฯเยี่ยมพื้นที่เขต๑๐