ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
พฤศจิกายน 2017
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
มกราคม 2018
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ธันวาคม 2017

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
          01
Coding Audit 3000 ฉบับ @มุกดาหาร
ทพ.วุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมขับเคลื่อนนโยบายเรือนจำสุขภาวะ@รร.มิราเคิลแกรนด์
02
03
04
สบก.ลงพื้ืนที่เขต10 ชี้แจงการเบิกจ่ายกองทุน ทุกPM
05
หยุดวันพ่อ
06
ปช.สนง.
Happy Birth Day -->คุณประยูรศรี สายพิมพ์
07
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห
จิราพรรณ^^ประชุุมจิตเวชเรื้อรังในชุมชนสำหรับ PM_61@รร.อมารี แอร์พอรต์
08
ส่วนกลางจัดประชุม รับฟังความคิดเห็นเรื่องกองทุนตำบล ที่ ขอนแก่น
09
10
11
ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
12
ประชุมคณะกรรมการไตเขต@lสนง
จิรัญญา >>> AIDs&TB Orientation ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
13
ประชุมสรุปผลการพัฒนากรอบการทำงานก.ตำบล ณ บึงกาฬ
ประชุมคณะกรรมการไต
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
จิรัญญา >>> AIDs&TB Orientation ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
14
ประชุม กกบ.เขต
ประชุมสรุปผลการพัฒนากรอบการทำงานก.ตำบล ณ บึงกาฬ
ประชุมวิชาการประจำปี เบาหวาน
ชาลิณี / ผช.บุญเรือง ประชุม CA Colon ครั้งที่ 2 ห้องประชุม สนง
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
จิรัญญา >>> AIDs&TB Orientation ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
15
ประชุม กกบ.
ประชุมสรุปผลการพัฒนากรอบการทำงานก.ตำบล ณ บึงกาฬ
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
จิรัญญา >>> AIDs&TB Orientation ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ
16
17
18
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
19
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
10» ประกิต => ประชุมการจัดสรรงบบริการฟื้นฟุฯ งวด 61/1
20
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
13:30» ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
21
ชาลิณี ประชุมชี้แจงFit test รพ.สรรพสิทธิ์
ชาลิณี ประชุมชี้แจงFit test รพ.สรรพสิทธิ์
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
22
ชี้แจงสวัสดิการท้องถิ่น 61 และแจกเครื่องอ่านสมาร์ทการ์ด
23
24
25
26
27
28
29
30
31