ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
กุมภาพันธ์ 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
เมษายน 2018
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

มีนาคม 2018

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
        01
บุญเรือง>>ลาพักร้อน
02
บุญเรือง>>ลาพักร้อน
13» ประกิต => ประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จ.อำนาจเจริญ
03
04
05
ประชุมติดตามงานเบาหวานความดันโลหิตสูง@สสจ.มุกดาหาร
จิรัญญา>>> ร่วมการประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ยาสี่ภาคปี 2561 รร.พูลแมน ขอนแก่น
ประชุมงานวิจัยกองทุน สสส.จ.ขอนแก่น
06
จองวันเยี่ยมหน่วยบริการบูรณาการกับกองทุนตำบล LTC
อบรมให้ความรู้ กองทุน อบตเครือข่าย9ด้าน อ.วังหิน
จิรัญญา>>> ร่วมการประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ยาสี่ภาคปี 2561 รร.พูลแมน ขอนแก่น
07
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
จองวันเยี่ยมหน่วยบริการบูรณาการกับกองทุนตำบล LTC
จิรัญญา >>> ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส์ & TB รพ.สำโรง
08
ประชุม กกบ.
09
ประชุม กกบ.
ประชุมติดตามงานเบาหวานความดันโลหิตสูง@สสจ.อุบลราชธานี
ประชุมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการมะเร็ง>> ชาลิณี,คิดณรงค์ รร.อมารี
จิรัญญา >>ลากิจ
10
11
12
ปช.สนง.
ประชุมติดตามงานเบาหวานความดันโลหิตสูง@สสจ.อุบลราชธานี
ประชุม coaching กองทุนตำบล @ เนวาด้า
จิราพรรณ/จิรัญญาประชุม PPA_61 ผตข.เรือนจำ@รร.ลายทอง
13
ประชุมคทง.Cacolon วุฒิชัย,ชาลิณี ห้องประชุมสนง.
ประชุมติดตามงานเบาหวานความดันโลหิตสูง@สสจ.อุบลราชธานี
ประชุมชี้แจงประกาศกองทุน อปท.ปี2560 /ทำบัญชี อปท.และเบิกค่ารักษา อปท โดย สบก.
พรทิพย์ ประชุมงานคุ้มครองสิทธิ ณ รร.สุนีย์
12» จิรัญญา>>>บรรยายและชี้แจงแนวทางการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยัน HCV ให้เครือข่ายผู้ติ
14
ประชุมคณะกรรมการไต
ประยูรศรีสอนนศ.พยาบาล
15
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.น้ำยืน
ทพ.วุฒิชัย/สิทธวีร์/ประกิต/ชาลิณี/จิราพรรณ^^ประชุมงบขาลง PP PCC CA colon Schizo
ประชุมวิชาการ PCC รร.เนวด้า/สิทธวีร์
16
ประยูรศรี-ลาพักร้อน
ทพ.วุฒิชัย/สิทธวีร์/ประกิต/ชาลิณี/จิราพรรณ^^ประชุมงบขาลง PP PCC CA colon Schizo
ประชุมวิชาการ PCC รร.เนวด้า/สิทธวีร์
17
18
19
ประชุมQOF>>วุฒิชัย,ชาลิณี รร.เบทส์เวสเทริ์น
กลุ่มงานบริหารกองทุน: เป็นวิทยากรบรรยายเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท. จัดโดย สสจ.อุบลฯ
จิราพรรณ//ประชุมงบ PPA_61@รพ.50 พรรษา
20
ประชุมQOF>>วุฒิชัย,ชาลิณี รร.เบทส์เวสเทริ์น
กลุ่มงานบริหารกองทุน: เป็นวิทยากรบรรยายเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท. จัดโดย สสจ.อุบลฯ
กลุ่มงานบริหารกองทุน: เป็นวิทยากรบรรยายเบิกจ่ายตรง สิทธิ อปท. จัดโดย สสจ.อุบลฯ
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.ทุ่งศรีอุดม
12» จิรัญญา>>> ประชุมโปรแกรม Nap web report 2561 สสจ.อำนาจเจริญ
21
มาริสา,สุภาภรณ์>จัดประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิUC ระดับแกนน
ประชุม ติดตามและประเมินการตรวจสอบสอบเวชระเบียนระบบ eMA ปี 2561(จองห้องประชุม สนง
ชี้แจงกองทุนฯอ.นาตาล-สิทธวีร์-สมบูรณ์
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.ตาลสุม
8» จิรัญญา>>> ประชุมดปรแกรม Nap web report 2561
22
Audit ไต 3 จ.มุกาดาหาร กองทุน 22-25
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
กรม คร.ตรวจสภาพแวดล้อมสำนักงาน
ประชุมTKA >>ชาลิณี ห้องประชุม สนง
คิดณรงค์=>ประชุม คกก.ขึ้นทะเบียน
จิรัญญา >>> ร่วมการประชุมฯโปรแกรม Nap web report 2561 ห้องประชุมสสจ.ศรีสะเกษ
12» จิรัญญา >>> ร่วมการประชุมฯโปรแกรม Nap web report 2561 ห้องประชุมสสจ.ศรีสะเกษ
23
Audit ไต 3 จ.มุกาดาหาร กองทุน 22-25
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ประชุม PCI รร.เซ็นทรา >>ชาลิณี ไมตรี
ประชุม PCI รร.เซ็นทรา >>ชาลิณี ไมตรี
ประยูรศรี-ประชุมติดตามงบ PPA ปี 60 รร.ลายทอง
12» จิรัญญา>>>ร่วมการประชุมฯโปรแกรม Nap web report 2561 ห้องประชุมสคร.10 อุบล
13:30» ผอ ประชุมมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ที่ มข
24
Audit ไต 3 จ.มุกาดาหาร กองทุน 22-25
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
อบรมการบริหารกองทุนฯศูนย์ฯโขงเจียม-สมบูรณ์-สิทธวีร์
25
Audit ไต 3 จ.มุกาดาหาร กองทุน 22-25
ปฐมนิเทศจนท.ใหม่ รร.บัดดี้-สิทธวีร์
15» รับทีมวิทยากร PILA ครั้งที่ 2 @ รร.บ้านสวนคุณตา
26
ปฐมนิเทศจนท.ใหม่ รร.บัดดี้-สิทธวีร์
สปสช.เขต 10 ประชุม PILA ครั้งที่ 2 @ รร.บ้านสวนคุณตา
27
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.บุณฑริก
ปฐมนิเทศจนท.ใหม่ รร.บัดดี้-สิทธวีร์
ประชุมกหกรรมกองทุนสุขภาพตำบล"ใต้สร้างสุข"
สปสช.เขต 10 ประชุม PILA ครั้งที่ 2 @ รร.บ้านสวนคุณตา
28
นพ.วีระวัฒน์ ขอใช้ห้องประชุม มี 7 คน เวลา 13.00 - 16.00 น.
ปฐมนิเทศจนท.ใหม่ รร.บัดดี้-สิทธวีร์
ประชุม กองทุนสร้างสุขภาพ"ใต้สร้างสุข"
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.โขงเจียม
29
ประชุมRetreat ประธาน อปสข อคม ที่พัทยาใต้
ปฐมนิเทศจนท.ใหม่ รร.บัดดี้-สิทธวีร์
ประชุมกองทุนตำบล "ใต้สร้างสุข"
30
ปฐมนิเทศจนท.ใหม่ รร.บัดดี้-สิทธวีร์
ประชุมกองทุนตำบล "ใต้สร้างสุข"
Happy Birth Day -->คุณศันสนีย์ คำจันทา
ประชุมRetreat ประธาน อปสข อคม ที่พัทยาใต้
9» บรรยายกองทุนตำบล รร.กิจตรง
9» ผอ บรรยาย LTC ที่กิจตรง
31