ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
มีนาคม 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
พฤษภาคม 2018
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

เมษายน 2018

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
01
02
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.ตระการ /กุดข้าวปุ้น / สิรินธร
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.อุบลฯ รร.เนวด้าฯ-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
03
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.ยโสธร รร.กรีนปาร์ค-ผอ.-สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.ตระการ /กุดข้าวปุ้น / สิรินธร
10» ประกิต => ประชุมการจัดสรรงบบริการฟื้นฟุฯ งวด 61/2
04
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.อำนาจฯ รร.เนวด้าฯ-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.ตระการ /กุดข้าวปุ้น / สิรินธร
05
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.ศรีสะเกษ รร.ศรีลำดวน-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
06
หยุดวันจักรี
07
08
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.อุบลฯ รร.พลอยฯ-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ(พัก)
09
In House training
ประชุมติดตามการเบิกจ่ายกองทุนฯ จ.มุกดาหาร รร.พลอยฯ-ผอ.สมบูรณ์-สิทธวีร์/ทีมฯ
10
In House training
11
ประชุมคณะกรรมการไต
ปช.สนง.
12
13
14
15
16
Happy Birth Day -->คุณประภาพร สิงห์มอ
17
18
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส&TB รพ.โพธิ์ไทร
19
ประชุม กกบ.
20
ประชุม กกบ.
จิราพรรณ//ประชุม Thalassemia @รร.ลายทอง
21
22
23
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
24
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ผอ /มาริสา .ประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น ห้องประชุม สปสช.
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมหน่วยบริการที่รับการชดเชยยาในระบบ UC ในจ.ยโสธร
25
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมหน่วยบริการที่รับการชดเชยยาในระบบ UC ในจ.ศรีสะเกษ
26
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมหน่วยบริการที่รับการชดเชยยาในระบบ UC ในจ.อุบล
27
Audit Trastuzumap >>ห้องประชุม สนง/
ประชุมเชิงปฎิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน (Admin Brach) ครั้งที่ 1
ออกเยี่ยมติดตามผลการชดเชยยาร่วมกับเครือข่ายเภสัชกรฯพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร 2 CUP
28
29
30