ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
เมษายน 2018
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
มิถุนายน 2018
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2018

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
    01
02
ไมตรี-ชาลิณี-ประชุม audit pci กทม
03
กก ควบคุมเยี่ยมเขต
ไมตรี-ชาลิณี-ประชุม audit pci กทม
รอง ผอ.วุฒิชัย,สิทธวีร์/จิราพรรณ^^ ประชุม PPA_61พชอ.@รพ.50พรรษา
04
Happy Birth Day --> คุณศรชัย ผลจันทร์
กก ควบคุมเยี่ยมเขต
05
หยุดวันฉัตรมงคล
06
07
ผอ จองลาพักร้อน
ประชุม Audit TKA ห้องประชุม สนง.
08
ประชุมคณะกรรมการไต
ผอ จองลาพักร้อน
09
หยุดวันพืชมงคล
ผอ จองลาพักร้อน
10
ประชุม กกบ.
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
มาริสา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิฯ รร.ลายทอง
มาริสา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิฯ รร.ลายทอง
ผอ จองลาพักร้อน
11
ประชุม กกบ.
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
Happy Birth Day -->คุณปัญญา กาละกุล
Happy Birth Day --> คุณสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
ผอ จองลาพักร้อน
12
13
14
ปช.สนง.
15
คิดณรงค์=>ประชุม คกก.ขึ้นทะเบียน
13:30» ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
13:30» ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
13:30» ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
13:30» ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
13:30» ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
16
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการระดับเขต ทั้งหมด ที่ส่วนกลาง
เวทีรับฟังระดับจังหวัดอำนาจเจริญ
17
เวทีรับฟังรับความคิดเห็นระดับจังหวัดยโสธร
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการระดับเขต ทั้งหมด ที่ส่วนกลาง
18
เวทีรับฟังความคิดเห็นระดับจัวหวัด
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการระดับเขต ทั้งหมด ที่ส่วนกลาง
19
20
21
ประชุมจัดทำแผน 62 และความเสี่ยง
22
ประชุมจัดทำแผน และความเสี่ยง 62
23
ประชุมจัดทำแผน และความเสี่ยง 62
24
25
คิดณรงค์=>ประชุมชี้แจงงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ระดับเขต
26
27
28
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
29
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
ผบห./จิราพรรณ^^ประชุม คกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง@เรือนจำมุกดาหาร
30
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
ผบห./จิราพรรณ^^ประชุม คกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง@เรือนจำมุกดาหาร
31
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน