ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
เมษายน 2018
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
มิถุนายน 2018
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2018

ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
พฤ
    01
บุญเรือง/วุฒิชัย ประชุมเรื่อง อัตรากำลัง_เซนทรา
8» ผอ เทเลกรรมการยุทธศาสตร์
13» ผอ นัดทีมงานยกร่างการประชุมแลกเปี่ยนเรียนรู้ พชอ ระดับเขต
02
ไมตรี-ชาลิณี-ประชุม audit pci กทม
สิทธวีร์, ประกิต >> พัฒนาศักยภาพ PM 3 กองทุน ปี 2561
03
กก ควบคุมเยี่ยมเขต
ไมตรี-ชาลิณี-ประชุม audit pci กทม
รอง ผอ.วุฒิชัย,สิทธวีร์/จิราพรรณ^^ ประชุม PPA_61พชอ.@รพ.50พรรษา
สิทธวีร์, ประกิต >> พัฒนาศักยภาพ PM 3 กองทุน ปี 2561
04
Happy Birth Day --> คุณศรชัย ผลจันทร์
กก ควบคุมเยี่ยมเขต
สิทธวีร์, ประกิต >> พัฒนาศักยภาพ PM 3 กองทุน ปี 2561
05
06
07
ผอ จองลาพักร้อน
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส์ ( diff care ) ร่วมกับทีมรพ.สปส. รพ.ดอนมดแดง
08
ประชุมคณะกรรมการไต
ผอ จองลาพักร้อน
ประกิต >> ประชุมคกก.กองทุนฟื้นฟูฯ จ.อำนาจเจริญ
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส์ ( diff care ) ร่วมกับทีมรพ.สปส. รพ.นาจะหลวย
09
จิรัญญา>>>นำเสนอความคืบหน้าเอกสารโครงการ RRTTR2561 09.10-10.00 น. รร.รีเจนท์ อุ
ผอ จองลาพักร้อน
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส์ ( diff care ) ร่วมกับทีมรพ.สปส. รพ.เหล่าเสือโก
10
ประชุม กกบ.
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
มาริสา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิฯ รร.ลายทอง
มาริสา จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิฯ รร.ลายทอง
ผอ จองลาพักร้อน
11
ประชุม กกบ.
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ@ทิพวรรณ ปัญญา สมคิด
Happy Birth Day -->คุณปัญญา กาละกุล
Happy Birth Day --> คุณสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์
ผอ จองลาพักร้อน
12
อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ@ทิพวรรณ ปัญญา สมคิด
วุฒิชัย_สมชาติ_จิราพรรณ อบรมหลักสูตร Developmental Evaluation สามพราน นครปฐม
13
อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ@ทิพวรรณ ปัญญา สมคิด
อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ@ทิพวรรณ ปัญญา สมคิด
14
ปช.สนง.
วันพืชมงคล
15
คิดณรงค์=>ประชุม คกก.ขึ้นทะเบียน
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการ @ สปสช.เขต10
ผอ นัดตรวจสุขภาพประจำปี และ F/U ที่ รพ ๕๐ พรรษา
อบรมโปรแกรมเงินทดรอง @กทม.>โบตั๋น ฐิติรัตน์ ทิพวรรณ
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส์ ( diff care ) ร่วมกับทีมรพ.สปส. รพ.สว่างวีระวง
13»  สมาคมฟ้าสีรุ้ง ขอเข้าหารือ ผอ. เรื่อง การดำเนินงาน RRTTR_60
16
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการระดับเขต ทั้งหมด ที่ส่วนกลาง
รองวุฒิชัย ชาลิณี ประชุม Cacolon ห้องประชุมสนง.
อบรมโปรแกรมเงินทดรอง @กทม.>โบตั๋น ฐิติรัตน์ ทิพวรรณ
ประยูรศรีและสมชาติ-ประชุมพัฒนาศักยภาพอคม.
จิรัญญา>>>ออกเยี่ยมติดตามงานเอดส์ ( diff care ) ร่วมกับทีมรพ.สปส. รพ.กุดข้าวปุ้
17
ผอ.ร่วมเวทีรับฟังรับความคิดเห็นระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ม.มหิดล
อบรมโปรแกรมเงินทดรอง @กทม.>โบตั๋น ฐิติรัตน์ ทิพวรรณ
ประยูรศรีและสมชาติ-ประชุมพัฒนาศักยภาพอคม.ที่ รร.เซนทรา กทม.
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการระดับเขต ทั้งหมด ที่ส่วนกลาง
18
รองผอ.ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับจังหวัดยโสธร ณ สสจ.ยโสธร
อบรมโปรแกรมเงินทดรอง @กทม.>โบตั๋น ฐิติรัตน์ ทิพวรรณ
ประยูรศรีและสมชาติ-ประชุมพัฒนาศักยภาพอคม.ที่ รร.เซนทรา กทม.
ผอ บรรยายระบบสุขภาพ ที่ สสอ อุทุมพรพิสัย
พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการระดับเขต ทั้งหมด ที่ส่วนกลาง
19
20
21
ประชุมจัดทำแผน 62 และความเสี่ยง
22
ประชุมจัดทำแผน และความเสี่ยง 62
23
ประชุมจัดทำแผน และความเสี่ยง 62
24
C1จัดประชุมสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำ ปี 61 ครั้งที่ 1
ติดตามกองทุนตำบล อ.ม่วงสามสิบ
จิรัญญา>>>ลากิจ
25
คิดณรงค์=>ประชุมชี้แจงงานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ระดับเขต
C1จัดประชุมสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำ ปี 61 ครั้งที่ 1
13» ประชุม อปสข.ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00-12.00 น.
26
27
28
ประชุม Audit TKA ห้องประชุม สนง.
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
ติดตามกองทุนตำบล อ.เขมราฐ
29
หยุดวันวิสาขบูชา
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
ผบห./จิราพรรณ^^ประชุม คกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง@เรือนจำมุกดาหาร
30
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
ผบห./จิราพรรณ^^ประชุม คกก.พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง@เรือนจำมุกดาหาร
สมบูรณ์/ประกิต/สิทธวีร์ ประชุมเกณฑ์คัเลือกกองทุนดีเด่น รร.อมารีแอร์พอร์ต
13» ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จ.อุบลราชธานี
13» ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จ.อุบลราชธานี
13» ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จ.อุบลราชธานี
13» ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จ.อุบลราชธานี
14» ผอ นำเสนองานวิชาการ ของ วพ สปส
31
จิรัญญา >>> ลาพักผ่อน
สมบูรณ์/ประกิต/สิทธวีร์ ประชุมเกณฑ์คัเลือกกองทุนดีเด่น รร.อมารีแอร์พอร์ต