ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี

จองห้องประชุม-ประชุมคณะทำงาน(ภายนอก)จัดงานมหกรรมวิชาการ UC สปสช.

รายละเอียด : ผอ.สมบุรณ์ ประยูรศรี
วันที่ : พุธ, 9 สิงหาคม, 2017
เวลา : 13:30-16:00
ระบุเวลา: 150 นาที
ความสำคัญ : ปานกลาง
การเข้าถึง : ปฏิทินสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ผู้บันทึก : ประยูรศรี สายพิมพ์
ปรับปรุง : อังคาร, 25 กรกฏาคม, 2017 15:04
ผู้มีส่วนร่วม : ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี
ประยูรศรี สายพิมพ์

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม