ปฏิทินปฏิบัติงานสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
อาทิตย์, 17 มิถุนายน, 2018    -    เสาร์, 23 มิถุนายน, 2018
สัปดาห์

  อ 17 จ 18 อ 19 พ 20 พฤ 21 ศ 22 ส 23
ปฏิทิน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานีเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม จัดเวที พชอ.ที่อมรเทพ เลื่อนจาก 11-12 มิย
จิรัญญา>>>ประชุมแนวทาง RRTTR 2562 ณ รร. centra changwattana BKK
8» ติดตามก.ตำบล พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 18-21 มิย.61
เพิ่มกิจกรรม ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จ.มุกดาหาร
จัดเวที พชอ.ที่อมรเทพ เลื่อนจาก 11-12 มิย
ติดตามก.ตำบล พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 18-21 มิย.61
จิรัญญา>>>ประชุมแนวทาง RRTTR 2562 ณ รร. centra changwattana BKK
ประกิต, จันทร์ฉาย >>อบรมการจัดทำโครงการ&การติดตามประเมินผล
13:30» ผอ.และC5 ประชุมอนุกรรมการ ผู้ให้บริการ@สปสช.เขต10
เพิ่มกิจกรรม ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รพ.เอกชนร่มเกล้า (ปฐมภูมิ,ประจำ,รับส่งต่อทั่วไป)
ติดตามก.ตำบล พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 18-21 มิย.61
ปช.สนง.
ประกิต, จันทร์ฉาย >>อบรมการจัดทำโครงการ&การติดตามประเมินผล
13» ประชุมสภากาแฟ
เพิ่มกิจกรรม รพ.นายแพทย์หาญและรวมแพทย์ยโสธร (ปฐมภูมิ,ประจำ,รับส่งต่อทั่วไป)
ติดตามก.ตำบล พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 18-21 มิย.61
รองวุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมธาลัสซีเมีย@ลายทอง
ประกิต >> วิทยากรกองทุนฟื้นฟูฯ จ.อำนาจเจริญ
13» ศันสนีย์ ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จ.อุบลราชธานี @ สปสช.เขต10
เพิ่มกิจกรรม ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รพ.หนองสูง มุกดาหาร
ศันสนีย์ ประชุมอนุกรรมการ ม.41 @ สสจ.มุกดาหาร
เพิ่มกิจกรรม  
__รถเก๋ง Altis 2กม4841__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายปัญญา กาละกุลเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นส.ศันสนีย์ คำจันทาเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม 13:30» ผอ.และC5 ประชุมอนุกรรมการ ผู้ให้บริการ@สปสช.เขต10
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม 13» ศันสนีย์ ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จ.อุบลราชธานี @ สปสช.เขต10
เพิ่มกิจกรรม ศันสนีย์ ประชุมอนุกรรมการ ม.41 @ สสจ.มุกดาหาร
เพิ่มกิจกรรม  
นายคิดณรงค์ โคตรทองเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นส.ทิพวรรณ จันทร์สุขเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
พรทิพย์ ชนะภัยเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางบุญเรือง ชัยสิทธิ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ จ.มุกดาหาร
เพิ่มกิจกรรม ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รพ.เอกชนร่มเกล้า (ปฐมภูมิ,ประจำ,รับส่งต่อทั่วไป)
เพิ่มกิจกรรม รพ.นายแพทย์หาญและรวมแพทย์ยโสธร (ปฐมภูมิ,ประจำ,รับส่งต่อทั่วไป)
เพิ่มกิจกรรม ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ รพ.หนองสูง มุกดาหาร
เพิ่มกิจกรรม  
นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนาดีเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายสมชาติ ทองหินเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายสิทธวีร์ ทางามพรทวีวัฒน์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ประสิทธิ์ บุญเกิดเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ประสิทธิ์ บุญเกิดเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
มาริสา บุญท้าวเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นส.จันทร์ฉาย ประมุขกุลเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางชาลิณี ปิยะประสิทธิ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายศรชัย ผลจันทร์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายประกิต พันธ์สุนันนนท์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ประกิต, จันทร์ฉาย >>อบรมการจัดทำโครงการ&การติดตามประเมินผล
เพิ่มกิจกรรม ประกิต, จันทร์ฉาย >>อบรมการจัดทำโครงการ&การติดตามประเมินผล
เพิ่มกิจกรรม ประกิต >> วิทยากรกองทุนฟื้นฟูฯ จ.อำนาจเจริญ
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ฐิติรัตน์ พิทักษ์วงษ์ดีงามเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางดากานดา พิมพ์สอนเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางโบตั๋น เพ็ญพิมพ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายสมบูรณ์ เพ็ญพิมพ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางสาวจิราพรรณ โพธิ์กำเนิดเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม รองวุฒิชัย/จิราพรรณ^^ประชุมธาลัสซีเมีย@ลายทอง
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
จิรัญญา มุขขันธ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม จิรัญญา>>>ประชุมแนวทาง RRTTR 2562 ณ รร. centra changwattana BKK
เพิ่มกิจกรรม จิรัญญา>>>ประชุมแนวทาง RRTTR 2562 ณ รร. centra changwattana BKK
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายไมตรี มูลสารเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ทพ.วุฒิชัย ลำดวนเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นลินทิพย์ ลิมปวิทยากุลเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม ปช.สนง.
13» ประชุมสภากาแฟ
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นายสมคิด สายบัวเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
ประยูรศรี สายพิมพ์เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางพรทิพย์ สาระบุตรเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
นางประภาพร สิงห์มอเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
เยี่ยมอุบล สุขเสริมเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม จัดเวที พชอ.ที่อมรเทพ เลื่อนจาก 11-12 มิย
8» ติดตามก.ตำบล พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 18-21 มิย.61
เพิ่มกิจกรรม จัดเวที พชอ.ที่อมรเทพ เลื่อนจาก 11-12 มิย
ติดตามก.ตำบล พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 18-21 มิย.61
เพิ่มกิจกรรม ติดตามก.ตำบล พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 18-21 มิย.61
เพิ่มกิจกรรม ติดตามก.ตำบล พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 18-21 มิย.61
เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
__ห้องประชุม1 ห้องเล็ก__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
__ห้องประชุม1 ห้องใหญ่__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
สุภาภรณ์ แหล่งหล้าเพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
__รถตู้ สมคิด ฮย 3049__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  
__รถตู้ เว้ ฮร 6897__เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  เพิ่มกิจกรรม  


[]