สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคืน แลกเปลี่ยนยาเอดส์และวัณโรคในระบบ UC 04/07/2561ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
รายงานผลพิจารณาการอุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนระบบ eMA นำเข้าครั้งที่ 4 รอบที่ 1 ปี 2561 22/06/2561ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีตรวจรวมศูนย์ผ่านระบบ eMA ครั้งที่ 5/2561 21/06/2561ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
เอกสารประชุม“เรียนรู้ ป้องกัน ก้าวทัน ธาลัสซีเมีย” เขต ๑๐ อุบลราชธานี 20/06/2561ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ไฟล์การนำเสนองานประชุมเวทีพัฒนาคณะกรรมการ พชอ.เขต๑๐ 14/06/2561ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนรวมศูนย์ กรณีบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด(OPAE) 14/06/2561ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
คู่มือการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) 14/06/2561ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2561 งวด 2 08/06/2561ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอในงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NCD เขต 10 04/06/2561ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
เอกสารการประชุมป้องกันเหตุเกิดซ้ำ 24-25พค.61@รร.ลายทอง 01/06/2561ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ทั้งหมด 628 รายการ : 63 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ] Next>>