สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(Edit 30/09/59)

รายละเอียด :

ตัวอย่างโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(Edit 30/09/59) โดยมีตัวอย่างโครงการ ดังนี้

1 editกลุ่มหญิงตั้งครรภ์หญิงหลังคลอด 6 โครงการ

2 editกลุ่มเด็กเล็กฯ 9 โครงการ

3 editกลุ่มวัยเรียน 5โครงการ

4 edit วัยทำงาน 5 โครงการ(ผช วนิดา)

5 edit ผส เรื้อรัง13 โครงการ

6 7 edit (จุรีรัตน์_final)3 โครงการ

8 บริหารจัดการ 7(4) 4 โครงการ

อ.กฤช edit3(28 กย.59)

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างโครงการ ตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตามลิงค์ด้านล่าง

 


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-1975243
E-mail: somboon.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 31/01/2560