สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
แบบฟอร์มขอ Username/Password สำหรับบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ

รายละเอียด :

แบบฟอร์มขอ Username/Password สำหรับบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูฯ ของหน่วยบริการสาธารณสุข


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายประกิต  พันธ์สุนันนนท์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7702
E-mail: prakit.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 22/02/2560