สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
รายงานสรุปผลงานและการส่งข้อมูลงบบริการผู้ป่วยในเดือน 5910-6001

รายละเอียด :

รายงานสรุปผลงานและการส่งข้อมูลงบบริการผู้ป่วยในเดือน 5910-6001 สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 24/02/2560