สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ไฟล์นำเสนอประชุมกองทุนอบตและLTC วันที่ 21/2/2560 รร.เนวาด้า อุบลฯ

รายละเอียด :

 เป็นไฟล์ Zip ขนาด 51.9 MB ไฟล์นำเสนอประกอบด้วย

  1. เอกสารชี้แจง 21 กพ.(พญ.ทัศนีย์) (สปสช. ส่วนกลาง)
  2. สุคนธ์ทิพย์ ๑๔ กพ.๖๐ (อบต.กุง ศิลาลาด)
  3. สปสช+ผู้สูงอายุ-ทต.ขุนหาญ
  4. สไลน์บรรยาย สปสช. (สตง.)

 


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/0B5jNRE6JRUBSNmpReUw5SHI1MU0/view?usp=sharingProject Manager: นายศรชัย  ผลจันทร์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 098-279-7699
E-mail: sornchai.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 24/02/2560