สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
เอกสารประกอบการประชุมโครงการการบูรณาการระบบบริหารจัดการยาและเภสัชกรรม ปีงบประมาณ2560

รายละเอียด :

เอกสารประกอบการประชุม โครงการการบูรณาการระบบบริหารจัดการยาและเภสัชกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 วันศุกร์ที่ 27  กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  ห้องประชุมโรงแรมบ้านสวนคุณตา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามลิงค์ ด้านล่าง

 

 


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/0B5jNRE6JRUBSdkFOTkJhZWlJLUU/view?usp=sharingProject Manager: นส.จิรัญญา  มุขขันธ์
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 084-751-0930
E-mail: jiranya.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 09/03/2560