สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
ไฟล์นำเสนอการอบรมการใช้งานโปรแกรม Real time Cohort Monitoring(RTCM) วันที่ 19/05/2560 รร.ลายทอง

รายละเอียด :

ขนาดไฟล์ Zip 21MB

รายละเอียดตามลิงค์ไฟล์ดาวน์โหลด


ประเภทไฟล์ :

ลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์ : https://drive.google.com/file/d/0B5jNRE6JRUBSdDdnVDIxR01aVDQ/view?usp=sharingProject Manager: นางสาวจิราพรรณ  โพธิ์กำเนิด
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 0982797703
E-mail: chiraphan.p@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 18/05/2560