สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ
คู่มือโปรแกรม eMA สำหรับ OPAE Auditor (eMA -User Manual-Auditor)

รายละเอียด :

คู่มือโปรแกรม eMA สำหรับ OPAE Auditor (eMA -User Manual-Auditor) + Slide บรรยายเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร


ประเภทไฟล์ :

คลิก เพื่อดาวน์โหลดไฟล์Project Manager: นายไมตรี  มูลสาร
โทรศัพท์: 045-240591
มือถือ: 090-197-5235
E-mail: maitree.m@nhso.go.th
วันที่ลงข้อมูล: 24/06/2560