สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2562 19/04/2561ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน กรณีตรวจรวมศูนย์ผ่านระบบ eMA ครั้งที่ 1-2-3/2561 03/04/2561ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
เอกสารโปรแกรม eClaim จ่ายตรง อปท. ของ รพ.สต. จ.อุบลราชธานี 19/03/2561ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
การปรับเปลี่ยนแนวทางการสั่งใช้ยาต้านไวรัส 3 รายการ 14/03/2561ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
หนังสือแจ้งติดตามงบค่าเสื่อม(ตามบทเฉพาะกาล)และแบบฟอร์มข้อมูลรายการงบค่าเสื่อม(บทเฉพาะกาล) 14/03/2561ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์งานประชุม RCA ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จ.อุบลฯ 13/03/2561 14/03/2561ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์ประชุมชี้แจงแนวทางการรับจ่ายเงิน กองทุนตำบล LTC ณ โรงแรมเนวาด้า 13/03/61 13/03/2561ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์/เงื่อนไข/อัตราจ่าย ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย 07/03/2561ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องโครงการ RRTTR_2561 พื้นที่สปสช.เขต 10 อุบลฯ 02/03/2561ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์ประชุมชี้แจงการบริหารงบบริการผู้ติดเชื้อHIV และผู้ป่วยAIDs และผู้ป่วยTB ปีงบประมาณ 2561 26/02/2561ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ทั้งหมด 616 รายการ : 62 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>>