สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุน ปี 2559 24/11/2558ดาวน์โหลด 457 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอและเอกสารประกอบการประชุมยาจ.2 ปี 59 24/11/2558ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลดแบบการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และผู้ให้บริการ 18/11/2558ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านธุรกรรมการเงินฯ ปี 2559 09/11/2558ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
แบบฟอร์มCAPD สนับสนุนหน่วย CAPD ที่มีผู้ป่วย FU มากกว่า 30 ท่าน 05/11/2558ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
เอกสารไฟล์นำเสนอในงานประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 28/10/2558ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
แจ้งการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ(งบผู้ป่วยใน)ปี 2558 15/10/2558ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
คู่มือเกณฑ์คุณภาพงบผู้ป่วยใน(IP) ปี 2558 15/10/2558ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
ร่างข้อมูล ปชก. จัดสรรกองทุนตำบล ปี 2559 14/10/2558ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการหลักฯ เรื่องการบริหารกองทุนฯ 59 02/10/2558ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ทั้งหมด 606 รายการ : 61 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] Next>>