สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เอกสารทำสัญญา(ข้อตกลง)_58สำหรับภาครัฐ 23/01/2558ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ไฟล์ TB ปี 57 21/01/2558ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ไฟล์นำเสนอโปรแกรมบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 15/01/2558ดาวน์โหลด 424 ครั้ง
เรียน เจ้าหน้าที่งานลงทะเบียน ที่เคารพทุกท่าน Update การต่ออายุ License (หมดอายุวันที่ 16 มค 58นี้) 12/01/2558ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
จัดสรรงบศักยภาพTTM_58 12/01/2558ดาวน์โหลด 301 ครั้ง
การปรับอายุการให้ วัคซีน JE 29/12/2557ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลดไฟล์ แจ้งงบลงทุน ปีงบ 2558 25/12/2557ดาวน์โหลด 276 ครั้ง
ไฟล์แนวทางการวิเคราะห์งบโรงพยาบาล/หน่วยบริการในเขต 10 อุบลฯ 16/12/2557ดาวน์โหลด 198 ครั้ง
รวมสไลด์ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบ 2558 15/12/2557ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
คู่มือบริหารกองทุนฯ ปีงบประมาณ 2558 ทั้ง 4 เล่ม 15/12/2557ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ทั้งหมด 584 รายการ : 59 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] Next>>