สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
หน่วยบริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ด้วยการแพทย์แผนไทย ปี 2561 16/02/2561ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2561 14/02/2561ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ไฟล์นำเสนองานประชุมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สปสช.เขต10อุบลฯ 12/02/2561ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
การจัดสรรงบบริการแพทย์แผนไทยปี 2561 งวด 1 09/02/2561ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
แนวทางการคีย์เบิกยาต้านไวรัสและยาวัณโรค 2560 26/01/2561ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ปี 2561 งวด 1 15/01/2561ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ประกาศรองเท้าเบาหวาน 61 10/01/2561ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
แบบฟอร์มสำหรับ Paliative care ของไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 25/12/2560ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 22/12/2560ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
สรุปรายงานการประชุมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับเขต ประจำปี 2561 (28 พ.ย. 60) 21/12/2560ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ทั้งหมด 616 รายการ : 62 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>>