สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข ปี 57 18/04/2557ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
เอกสารDHML 03/04/2557ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
เอกสารสรุปประชุม TTM (07-03-2557) 11/03/2557ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
จ่าย intial payment ปี57 งานวัณโรค 05/03/2557ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
เอกสารสรุปประชุมนักจิต 180257 25/02/2557ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารสไลด์การประชุมนายทะเบียนปี57+Authen Smart Card 18/02/2557ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมQOFวันที่ 20 มกราคม 2557 22/01/2557ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
CupProfile2557 19/01/2557ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
วิธีการกรอกข้อมูลVCT 16/01/2557ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
หนังสือเชิญอบรมการให้รหัสโรค-หัตถการสำหรับ Auditor(Coder เท่านั้น) 14/01/2557ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ทั้งหมด 574 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] Next>>