สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเบิกยาราคาแพงกรณีส่งต่อและหลักเกณฑ์-2556 03/10/2556ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
หนังสือเวียนกรมบัญชีกลางเรื่อง การเบิกจ่ายของสิทธิข้ราชการ และแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่ 01/10/2556ดาวน์โหลด 210 ครั้ง
แนวทางยา DRV ปี๕๖ 23/08/2556ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
เอกสารการจ่ายค่าบริการฟื้นฟูแม่หลังคลอดปีงบประมาณ 2556 31/07/2556ดาวน์โหลด 343 ครั้ง
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เขต ประจำ 02/07/2556ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
เอกสารการประชุมAIDSวันที่ 17-18มิ.ย.56(ส่วนที่3) 20/06/2556ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
เอกสารการประชุมAIDSวันที่ 17-18มิ.ย.56(ส่วนที่2) 20/06/2556ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
เอกสารการประชุมAIDSวันที่ 17-18มิ.ย.56(ส่วนที่ 1) 20/06/2556ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
สไลด์ประกอบการประชุม COPD Asthma56 19/06/2556ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
รายงานผลการ Coding Audit ปีงบประมาณ 2556 18/06/2556ดาวน์โหลด 155 ครั้ง
ทั้งหมด 592 รายการ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>