สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
Initial payment ปี 2555 งานโรคเอดส์และวัณโรค 06/07/2555ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ประชุมCAPD 8 มิ.ย.55 (ต่อ 1) 12/06/2555ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ประชุมCAPD 8 มิ.ย.55(ต่อ) 12/06/2555ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประชุมCAPD 8 มิ.ย.55 12/06/2555ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ตัวอย่างเงื่อนไขการจ่ายเงิน 24/05/2555ดาวน์โหลด 304 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินงานด้านเอดส์ไตรมาสที่ ๒/๕๕ 21/05/2555ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน(coding audit ) ปี 2555 16/05/2555ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ข้อมูลการโอนเงิน งบ ontop ปี 2555 14/05/2555ดาวน์โหลด 412 ครั้ง
เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปีงบประมาณ2556 07/05/2555ดาวน์โหลด 212 ครั้ง
โปรแกรมจัดกลุ่มและคำนวณค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ Thai DRGs version 5 17/04/2555ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ทั้งหมด 574 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] Next>>