สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เอกสารการจ่ายงบแพทย์แผนไทยงวดที่ 1/2556 รายโรงพยาบาลและรพ.สต. 29/01/2556ดาวน์โหลด 894 ครั้ง
แบบฟอร์มรายงานเอดส์และวัณโรคไตรมาสที่ 1,2 ปี 56 23/01/2556ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
แบบขอข้อมูลการจัดบริการผู้ป่วยโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ( COPD ) และบริการคลินิกอดบุหรี่ 23/01/2556ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ไฟล์เอกสารนำเสนอประชุมชี้แจงงานลงทะเบียนระดับจังหวัดมุกดาหาร และโครงการออกหนังสือรับรองการเกิดออนไลน 15/01/2556ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
เนื้อหาใน DVD บันทึกการประชุมวันที่ 24-25 ธค. ( ชี้แจงแนวทางยา 56 ) 13/01/2556ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
เนื้อหาใน DVD บันทึกการประชุมวันที่ 24-25 ธค. ( ชี้แจงแนวทางยา 56 ) 13/01/2556ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ไฟล์ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานเครือข่ายมะเร็ง เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 09/01/2556ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ไฟล์เอกสารนำเสนอประชุมชี้แจงงานลงทะเบียนระดับจังหวัดอุบล และโครงการออกหนังสือรับรองการเกิดออนไลน์ 21/12/2555ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
slide CA network 21/12/2555ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
slide motorway fast tract 21/12/2555ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ทั้งหมด 616 รายการ : 62 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] 29 [ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>>