สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหร 23/12/2552ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 23/12/2552ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ2553 23/12/2552ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ข้อแนะนำการลงนามข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 23/12/2552ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
แบบข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ฯ ปีงบประมาณ255 23/12/2552ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
แบบข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบเหมาจ่ายจ่ายให้กับหน่วยบริการดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิก 22/12/2552ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
Slide เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการชดเชย-พิการ ปีงบประมาณ 2553 26/11/2552ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
เกณฑ์คุณภาพบริการและแนวทางการประเมิน(P4P) ปี 2553 24/11/2552ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
วิธีการนำเอาข้อมูลของTB 23/11/2552ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
รับสมัครกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ประจำปีงบประมาณ 2553 20/11/2552ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ทั้งหมด 606 รายการ : 61 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ] Next>>