สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
โปรกแกรม DM Audit_update 09/03/2552ดาวน์โหลด 312 ครั้ง
ข้อมูลที่ต้องส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 09/03/2552ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล 09/03/2552ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
คู่มือเบาหวาน 27/02/2552ดาวน์โหลด 231 ครั้ง
แจ้งจัดสรรงบลงทุนทั่วไปUC ปี 52 27/02/2552ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
คู่มือแนวทางการสรุปโรคและหัตถการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ส่วนที่ 1 20/02/2552ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
คู่มือแนวทางการสรุปโรคและหัตถการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ส่วนที่ 2 20/02/2552ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
คู่มือแนวทางการสรุปโรคและหัตถการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ส่วนที่ 3 20/02/2552ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
หนังสือแจ้งภารกิจและรายงานผลการกรอกข้อมูลHospitalProfile 20/02/2552ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
คู่มือการบันทึกHospital Profiles 17/02/2552ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ทั้งหมด 574 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ] 40 [ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] Next>>