สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
คู่มือติดตั้งและโปรแกรมสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา_1 20/01/2552ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
การพัฒนารหัสมาตรฐานยาของประเทศไทย 20/01/2552ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ตัวชี้วัดงานPPปี52 19/01/2552ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
แบบแสดงความจำนง 19/01/2552ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
สรุปผลงานการพัฒนาระบบเวขภํณฑ์แบบเครือข่าย จ.อุบลราชธานี 19/01/2552ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
รายงานผลการส่งข้อมูล IPD เพื่อ Claim และผลการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2551 13/01/2552ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
รายงานสรุปความก้าวหน้าการส่งข้อมูลของหน่วยบริการ ผ่านระบบ E-CLAIM (13/01/2552) 13/01/2552ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
แบบรายงานincentive 12/01/2552ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
แจ้งการบันทึกข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์และบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ปีงบประมาณ 2552 23/12/2551ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
Excel fileบันทึกรายงานการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการและบริการฟื้นฟู 22/12/2551ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ทั้งหมด 574 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ] 42 [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] Next>>