สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เอกสารการประชุมแพทย์และเภสัชกรวันที่16ก.ย.51 19/09/2551ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ขยายระยะเวลาในการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2547-2550 และมาตรการเพื่อรักษาวินัยในการเรียกเก็ 19/09/2551ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องเอดส์:ภัยสุขภาพคนไทย วันที่ 29 ส.ค.2551(1) 10/09/2551ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาเรื่องเอดส์:ภัยสุขภาพคนไทย วันที่ 29 ส.ค.2551 10/09/2551ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศ สปสช.เรื่องการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 08/09/2551ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
แบบแสดงความจำนงผนวก1 26/08/2551ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
แบบแสดงความจำนง 26/08/2551ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมNAPและVMI 22/08/2551ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 21/08/2551ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
แบบแสดงความจำนงเข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2552 19/08/2551ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ทั้งหมด 556 รายการ : 56 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>