สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
ไฟล์ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบเหมาจ่ายรายหัว ปี 2552 13/10/2551ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
แนวทางการบริหารจัดการงบPPปี52 09/10/2551ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
แจ้งยอดจัดสรรเงิน OP-PP individual ตามผลงาน 6 เดือนแรก ปี 2551 01/10/2551ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2552 29/09/2551ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ของโรคเอดส์รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 29/09/2551ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
หนังสือแจ้งการกรอกข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงปี 51 สิ้นสุด 30/11/2551 26/09/2551ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
แจ้งเรื่องการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2552 26/09/2551ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
รายชื่อผู้ปฏิบัติงานในโปรแกรมNAPปัจจุบัน 26/09/2551ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
เอกสารการอบรมNAP phase 2 วันที่ 24 ก.ย. 51 26/09/2551ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
การใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 22/09/2551ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ทั้งหมด 577 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] Next>>