สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการอบรมพยาบาลดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี 22/09/2551ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
เอกสารการประชุมแพทย์และเภสัชกรวันที่16ก.ย.51 19/09/2551ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ขยายระยะเวลาในการส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2547-2550 และมาตรการเพื่อรักษาวินัยในการเรียกเก็ 19/09/2551ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องเอดส์:ภัยสุขภาพคนไทย วันที่ 29 ส.ค.2551(1) 10/09/2551ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาเรื่องเอดส์:ภัยสุขภาพคนไทย วันที่ 29 ส.ค.2551 10/09/2551ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศ สปสช.เรื่องการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2552 08/09/2551ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
แบบแสดงความจำนงผนวก1 26/08/2551ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
แบบแสดงความจำนง 26/08/2551ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
แนวทางการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมNAPและVMI 22/08/2551ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ 21/08/2551ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ทั้งหมด 577 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46 [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] Next>>