สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
เเบบบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดเฝ้าระวังคุณภาพบริการ(ฉบับแก้ไข) 07/05/2551ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่(อุบลราชธานี) 01/05/2551ดาวน์โหลด 312 ครั้ง
ตัวอย่างระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 30/04/2551ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
รายงานผลการทำ clinical audit (Asthma-DM-HT) ปีงบประมาณ 2550 29/04/2551ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ขอเชิญตรวจสอบเวชระเบียนครั้งที่ 2 / 2551 29/04/2551ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ข้อมูลตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ51 29/04/2551ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
การสุ่มเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบ ครั้งที่ 2 / 2551 24/04/2551ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
หนังสือเชิญประชุม 18 แฟ้ม ที่ รร.รินมอนด์ กทม. จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข 24/04/2551ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิ 22/04/2551ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ใบสมัครเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ 22/04/2551ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ทั้งหมด 592 รายการ : 60 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ] Next>>