สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
คู่มือระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 19/03/2551ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
เอกสาร โครงการยิ้มสวยเสียงใส 18/03/2551ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
เอกสาร cataract 05/03/2551ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
แจ้งอนุมัติงบประมาณงวดที่ 1 โครงการบริหารจัดการสำหรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์(NAP) 29/02/2551ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
งบลงทุน(ทั่วไป) ปี 2551 27/02/2551ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนตามคุณภาพบริการ ปี 51 19/02/2551ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
รายงานโปรแกรม NAPประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดยโสธร 18/02/2551ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
รายงานโปรแกรม NAP ประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดอำนาจเจริญ 18/02/2551ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
รายงานโปรแกรม NAP ประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดศรีสะเกษ 18/02/2551ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
รายงานผลการลงข้อมูลในโปรแกรม NAPประจำเดือนม.ค.51ของจังหวัดอุบลราชธานี 18/02/2551ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ทั้งหมด 574 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] Next>>