สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
วิธีการแก้ไขปัญหาในโปรแกรม NAP ที่เกิดจาก VCTลงข้อมูลไม่ได้ 14/11/2550ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ICD 10 WHO Update 2007 08/11/2550ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
ฟอร์มการเสนอโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ 06/11/2550ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
เอกสารประกอบการบรรยาย โรคเอดส์ NAP Program 25/10/2550ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
แนวทางการจัดสรรเงินและขั้นตอนการส่งข้อมูลOP_Individual_Data 10/10/2550ดาวน์โหลด 125 ครั้ง
แบบฟอร์มการขอUsername/Password 10/10/2550ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
แบบรายงานผลการจัดสรรงบincentive ปี 50 05/10/2550ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในหน่วยบริการ ประจำปี 2550 01/10/2550ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
การจัดสรรวงเงินเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับคนพิการ ปี 2550 01/10/2550ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาศักยภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2550 01/10/2550ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ทั้งหมด 584 รายการ : 59 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ] 56 [ 57 ][ 58 ][ 59 ] Next>>