สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี

 
 
รายการดาวน์โหลดไฟล์/เอกสาร/นำเสนอ ทั้งหมด รายการ
เรื่อง/หัวข้อดาวน์โหลดปรับปรุงดาวน์โหลด
งบลงทุนทั่วไปสำหรับหน่วยบริการภาครัฐในสังกัด สป.สธ.ปี 2550 18/06/2550ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ไฟล์ประกอบการประชุมการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปี 2551 18/06/2550ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ปรับปรุงแนวทางการบริหารงบฯ ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ-อากาศ ปี 2550 14/06/2550ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
รายชื่อหน่วยบริการที่บันทึกข้อมูลใน HospitalProfile ได้คะแนนน้อยกว่า50 14/06/2550ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
แบบฟอร์มHospitalProfile รูปแบบ Excel 14/06/2550ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
แบบฟอร์มHospital Profile 01/05/2550ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
Standard Coding Guidline ICD-10-TM 2006 26/03/2550ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
รายชื่อกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2550 26/02/2550ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ส่งแผนงานโครงการ PP com. ปี 2550 19/12/2549ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ส่งเป้าหมาย PP Facility ปี 2550 19/12/2549ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ทั้งหมด 574 รายการ : 58 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ] Next>>